English versionGerman versionEspaňolVi?t

Informace pro studenty před zahájením šk. roku 2021-2022

Testování 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021, Olšina 2021 bude 6.-10. 9. 2021, cena 5 000 Kč

Milí studenti,

především bych vám všem chtěl sdělit, že už se na vás všechny moc těšíme. Prázdniny se chýlí ke konci a my se na GJP usilovně připravujeme na nadcházející školní rok 2021-2022.

Jsme plně rozhodnuti zahájit nový školní rok bez zásadních omezení samozřejmě s max. snahou o respektování všech vládních opatření, manuálů MŠMT a doporučení HS HMP. Prakticky celý pedagogický sbor absolvoval očkování proti covid-19. K dnešnímu dni bylo naočkována také cca třetina studentů GJP.

Všichni, kdo nejste očkováni proti nemoci covid-19 nebo jste neprodělali covid-19 (lhůta 180 dnů), budete absolvovat testování ve dnech 1. 9. (PCR test), 6. 9. (AG test) a 9. 9. 2021 (AG test).

Jsme plně rozhodnuti uspořádat naši tradiční akci - škola v přírodě na Olšině!
S ohledem na povinné testování v pondělí 6. 9. odjedou negativně testovaní studenti na Olšinu až v pondělí 6. 9. v dopoledních hodinách.

Protože letošní Olšina bude o 1 den kratší, cena byla snížena na 5 000 Kč. Řada z vás již uhradila původně stanovenou částku 5 500 Kč. Přeplatek 500 Kč bude vrácen do 30. 9. 2021 na bank. účet, ze kterého byla platba za Olšinu převedena. Pokud jste již Olšinu uhradili, ale nebudete se moci akce zúčastnit, napište email na info@gjp1.cz s žádostí o vrácení platby a s uvedením čísla účtu.

Přesnější informace k Olšině zveřejníme zde na webu nejpozději 30. 8. 2021.

Zahájení školního roku 2021-2022 proběhne 1. 9. 2021 od 9:00 v tradičním místě v aule PedF UK a v respirátorech.
Přesný harmonogram akce včetně o něco dřívějšího srazu ve škole (předpokládáme v 7:45) uveřejníme v samostatném článku zde na webu 30. 8. 2021.

Připravujeme na 1. 9. testování studentů PCR metodou ("kloktací" PCR testy české výroby) ve spolupráci se specializovaným týmem, který dodá do školy testy, bude řídit vlastní testování za účasti a dozoru třídních učitelů, zajistí odběr vzorků a jejich následné vyhodnocení v laboratoři. Výsledky PCR testů obdrží souhrnně vedení školy nejpozději do 24 hod. Do doby obdržení výsledků PCR testů budete normálně docházet do školy a respektovat pravidla pro nošení respirátorů.
Všichni studenti i pedagogové a ostatní zaměstnanci GJP budou vstupovat do budovy školy a pohybovat se ve společných prostorech v respirátorech. Ty budou moci odložit pouze při výuce.

Sledujte ve vlastním zájmu pravidelně školní web, FB či instagram.

Nebojte se, všechno společně zvládneme (3 testování, zahájení, adapťáky prváků - 2. a 3. 9., Olšinu 6.-10. 9.).


Michal Musil
ředitel školyMgr. Michal Musil
ředitel školy
2021-08-25
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí