English versionGerman versionEspaňolVi?t

Návrat studentů do školy po distanční výuce

25.5. - 1. ročník 26.5. - 2. a 3. ročník

Po dlouhém období distanční výuky se studenti příští týden vrací do školy zpět k prezenční výuce. Díky tomu, že se návrat studentů kryje s termíny maturitních didaktických testů, bude organizace následující.

V pondělí (24.5.) bude stále ještě distanční výuka. V úterý 25.5. přivítáme ve škole studenty prvních ročníků. Od středy 26.5. půjdou do školy studenti druhých a třetích ročníků. Rozvrh je zpočátku upraven tak, aby výuka probíhala převážně dopoledne (k dispozici na webu) a až v týdnu od 31.5. se vrátíme k normálnímu rozvrhu.

V prvním týdnu se učitelé zaměří především na zmapování situace v jednotlivých předmětech a vytipování problematického učiva, které je nutné zopakovat. Postupně začnou vhodnými metodami ověřovat, zda studenti znají základní učivo z témat druhého pololetí.

Cílem je zopakovat a upevnit učivo tak, aby studenti mohli v dalších ročnících bez problémů pokračovat ve studiu, nikoliv zahltit je písemnými pracemi a získat tak další podklady pro klasifikaci. Výsledná známka tak bude vycházet převážně z hodnocení v rámci distanční výuky.

Třídní učitelé se zaměří především na práci s kolektivem tak, aby studenti upevnili vzájemné vztahy a ve třídě se spolu cítili dobře a bezpečně. Pokud by vyplynuly nějaké problémy pramenící z návratu do školy, nebo v souvislosti s konkrétními předměty, nabídnou studentům možnost využití školního poradenského pracoviště.


Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí