English versionGerman versionEspaňolVi?t

Třídní schůzky 16. 11. 2020 - ONLINE

"Pozvi svého rodiče (opět) ke svému počítači"

Vážení a milí rodiče,

rád bych Vás srdečně pozval na další online třídní schůzky, které se budou na GJP konat v pondělí 16. 11. 2020 přes platformu Microsoft Teams.

Jarní model "Pozvi svého rodiče ke svému počítači" se jednoznačně osvědčil. Proč měnit to, co dobře funguje? Bylo fajn vidět, že se u počítačů či tabletů někdy sešly celé rodiny. Účast byla fenomenální.
Školní rok 2020-2021, který je výroční a v pořadí 30. v historii GJP, jsme zahájili s velkými plány a typicky palachovským nadšením, ale...
Od 5. 10. opět vyučujeme výhradně online.

Mám radost, že distanční vzdělávání na GJP běží velmi dobře. Snažili jsme se z jarního období poučit a věříme, že je to i vidět. Všichni studenti jsou zapojeni do výuky. V současné době probíhají čtvrtletní třídnické hodiny, kde studenti se svými třídními učiteli diskutují o výuce, poskytují jim zpětnou vazbu, snažíme se společně hledat další vylepšení. Osobně také navštěvuji tyto TH a se studenty hovořím.
Pro zajímavost, 3. 11. jsme dokonce uspořádali s úspěchem první online den otevřených dveří.


Budeme velmi rádi, když přijmete pozvání ke společnému setkání opět i se studenty u jednoho počítače. Tentokrát Vám nabízíme následující program:

16.00-17:00
-individuální rozhovory rodičů s vyučujícími dle vlastní volby a preference po předchozí dohodě přes platformu MS Teams

Společná online setkání po třídách s třídními učiteli a ředitelem školy od:

17:30 - 1 alfa
17:45 - 2. ročník
18:00 - 3. ročník
18:15 - 4. ročník
19:00 - 1 betaJako ředitel školy se v průběhu konání online TS postupně zapojím do komunikace a moc se na to těším.

Osobně mám opravdu velkou radost z toho, jak dobře naši studenti a učitelé zvládají s účinnou podporou školního poradenského pracoviště a perfektního zázemí IT sekce GJP distanční výuku. GJP si zakládá na seriózním přístupu ke všem a snaží se poskytovat svým studentům moderní komplexní vzdělávací služby. Jako první škola v Praze jsme nainstalovali 2 ultramoderní LCD monitory do 2 kmenových učeben. Zakoupili jsme je z prostředků EU fondů a také z finanční podpory od soukromého dárce, čehož si velmi vážíme a za což velmi děkujeme. Věřím, že si naši studenti a učitelé nové LCD monitory vyzkouší ještě v tomto kalendářním roce.

Rád bych Vás pozval i ke sledování života na sociálních sítích GJP (Facebook, Instagram). Tam se také dozvíte ledacos a možná se i pobavíte.

Mějte se všichni co možná nejlépe, přeji Vám a Vašim blízkým pevné zdraví. Budu doufat, že pozvání od studentů i od nás k online třídním schůzkám 16. 11. přijmete.

Těším se spolu s kolegy třídními učiteli na propojení s Vámi.

Michal Musil
ředitel školy

Mgr. Michal Musil
ředitel školy
2020-11-06
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí