English versionGerman versionEspaňolVi?t

Nahrazení části profilové zkoušky z předmětu informatika a výpočetní technika 2020-21

V případě, že se žák rozhodne maturovat z předmětu informatika a výpočetní technika, může místo absolvování části standardní praktické maturitní zkoušky dodat patřičný certifikát / certifikáty, jimiž si část zkoušky nahradí v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Certifikáty je však nutné dodat nejpozději do konce března příslušného roku, ve kterém žák maturuje a to ve stejnopise vydaném certifikační autoritou nebo ve formě úředně ověřené kopie originálu.

Seznam certifikátů, které budou uznány:
Certifikát ECDL Profile – s patřičnými moduly (více informací o uznávání certifikátu a potřebných náležitostech zde: https://www.gjp1.cz/new/maturity/2021jaro/Maturity_IVT_2020-2021.pdf)


Mgr. Jakub Běhounek
ICT koordinátor
2020-10-06
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí