English versionGerman versionEspaňolVi?t

Školy napříč Evropou v koronavirové době

článek M. Musila zveřejněn v č. 16 UČITELSKÝCH NOVIN

Školy napříč Evropou v koronavirové době
Závěr letošní školního roku je jiný než v letech minulých. „Koronáč“ nás všechny potrápil, ale zdá se, že v posledních týdnech mu alespoň v Evropě dochází dech.

Soukromé školy v Česku, zastoupené Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (www.soukromeskoly.cz), se snaží být aktivní nejen u nás, ale i v zahraničí. Téměř 20 let zastupuji z pozice místopředsedy naši asociaci v mezinárodních strukturách, zejména v Evropské radě národních asociací nezávislých škol (ECNAIS, www.ecnais.org). V době uzavření škol napříč Evropou i mimo ni jsem byl v pravidelném propojení se zástupci asociací z většiny zemí EU, ale i např. z USA, Turecka, Ukrajiny a Běloruska.

Soukromé a nezávislé školy napříč EU jsou velmi dobře organizované, efektivně spolu komunikují a spolupracují. V diskusi v českém a moravském vzdělávacím prostoru, která někdy probíhala zbytečně vzrušeně a možná ještě probíhá, jsem postrádal v mozaice názorů zkušenosti ze škol zahraničních. Zkusím to trochu napravit.

Předpokládám, že i MŠMT průběžně komunikuje s ministerstvy školství členských zemí EU. Jedním z výsledků je např. prakticky všude akceptované pravidlo 15 žáků ve třídě a vzdálenosti min. 1,5 m od sebe požadované po návratu žáků a studentů do lavic.

Z pravidelných videokonferencí s kolegy napříč Evropou v období březen-květen 2020 vyplynulo mimo jiné, že země EU postupovaly v zásadě koordinovaně. Ve všech zemích probíhala a probíhá v různé formě, kvalitě a rozsahu distanční online výuka. V některých zemích se školy začaly otevírat s ohledem na vývoj nákazy dříve (Dánsko, SRN), někde později, někde jsou stále ještě uzavřené (Itálie, Španělsko), někde nebyly některé typy škol vůbec uzavřeny (Švédsko, Bělorusko). Nejistota panovala i mezi rodiči, stejně jako u nás. Někteří rodiče tlačili na školy a vlády s otevřením, někteří nechtějí děti do institucí posílat, i když je doba epidemiologicky příznivá.

Rád bych uvedl pár postřehů ze zahraničí, které mě zaujaly.

Finsko – řada učitelů z vlastního rozhodnutí nevedla online výuku z domova, ale raději ze školy, kde měli lepší podmínky, zázemí a klid. Překvapilo mě, že v plném rozsahu a dle běžného rozvrhu! Většinou vařily i školní jídelny a žáci si chodili pro obědy, které mají ve Finsku všichni zdarma. Učitelé měli možnost vidět se s nimi alespoň z okna, prohodit pár slov a sami měli teplý oběd.

Itálie – v zemi je ve školství stále mnoho nejasného. Dosud se přesně neví, zda se školy otevřou v září 2020.

Španělsko – vláda připravovala otevření škol v červnu s tím, že se výuka protáhne až do července. Překvapil mě tvrdý postoj školských odborů, které nesouhlasí s nástupem kantorů. Školy a úřady budou patrně muset najímat na dozory externí spolupracovníky, aktivně budou působit asistenti pedagogů a nepedagogičtí pracovníci. Trochu mi to v nadsázce připomíná kdysi R. Reagana a jeho reakci na stávku leteckých dispečerů, kdy se rozhodl povolat armádní dispečery a letecká doprava nebyla zastavena.

SRN – centrální vláda v Berlíně, zdá se, efektivně spolupracuje se všemi spolkovými zeměmi. Ukázalo se, překvapivě, že úroveň online výuky není příliš vysoká.

Turecko – kdo byl v Istanbulu v posledních letech, patrně potvrdí, že Turci jsou organizačně velmi schopní, prezident Erdogan zemí řídí velmi direktivně. Ve školství ale přeci jen panuje trochu chaos. Turci říkají, že nikdo nic neví. Na druhou stranu v Istanbulu žije cca 17 mil. lidí. Značné rezervy se projevovaly v distančním vzdělávání zejména ve veřejném školství

Holandsko – země s nejdelší tradicí nezávislého školství v Evropě učinila společně se Slovenskem rozhodnutí, které by možná uvítalo i významné množství našich maturantů. Obě země jako jediné, pokud vím, zrušily letošní maturitní zkoušky.

Švédsko – MŠ a ZŠ zůstaly otevřené, SŠ a VŠ naopak zůstanou zavřené do konce června. V severských státech obecně panuje velká důvěra v sounáležitost občanů s vládou a úřady.

Portugalsko – ve školách se kromě distanční výuky učitelé s vedením škol věnovali systematické diskusi a přípravě zapojení online výuky do běžného školního režimu od příštího školního roku.

Řecko – velmi brzy vznikl jasný plán na postupné otevírání škol, hodně pozornosti bylo věnováno hodnocení ve 2. pol., zvažovali prodloužení výuky do poloviny července.

UK – školy se uzavřely později než v ostatních evropských zemí. Vláda ale prokázala velkou flexibilitu k rychlé a efektivní pomoci soukromému sektoru včetně škol.

Belgie – zejména rodičovská obec byla velmi zneklidněna nepříznivým vývojem nákazy a nechtěla příliš posílat děti do školy.

Jako představitel soukromého školství dlouhodobě sleduji vzdělávací systémy v Evropě a ve vybraných zemích světa. Naše škola spolupracuje s vybranými zahraničními školami a think-tanky. Inspirace ze zahraničí nás posouvá vpřed. Zajímavé nápady analyzujeme a se zahraničními partnery sdílíme i ty naše. Je to obohacující a moc nás to baví. Zároveň tvrdím, že platí jedno pravidlo. Čím více
kvalitních a kriticky posouzených informací z různých zdrojů mám, tím lépe a svobodněji se mi žije a dýchá.

Covid-19 si zaslouží náš respekt, ale nezaslouží si, aby nás ovládl, jak se mu to v mnoha případech i napříč Evropou povedlo. My učitelé a ředitelé škol bychom měli stát v těžkých chvílích zejména na straně našich žáků a rodičů a tím pomoci i státu, ať ho řídí kdokoli. Osobně nás ředitele a učitele vidím hned ve 2. linii za našimi zdravotníky a záchranáři.

Klidné léto a s velkou chutí, jasnou myslí a úsměvem na tváři do dalšího školního roku.

Michal Musil
místopředseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska pro zahraniční vztahy, www.soukromeskoly.cz
ředitel GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1

Mgr. Jakub Běhounek
ICT koordinátor
2020-06-30
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí