English versionGerman versionEspaňolVi?t

GJP otevírá 9. 6. 2020 brány i studentům 1.-3. roč.! - update

"Online výuka na GJP očima studentů", "GJP po roce 2021 očima studenta GJP", samostatná práce dle vlastní volby od 15. 6. do 26. 6.

Milí studenti nematuritních tříd,

jsem velice rád, že již nic nebrání tomu, abyste po 3 měsících zákazu vstupu do školy konečně mohli ve dnech 9.-11. 6. 2020 opět vkročit na půdu GJP.
I když půjde pouze o symbolické vkročení, určitě to má svůj smysl a význam.

Moc mě potěšilo, jak velké množství z Vás se do školy těší a chce přijít. Protože je Vás v některých třídách více, než dovolují momentálně nastavené limity a pravidla pro provoz ve školách, hledáme schůdné řešení, aby nikdo nemusel zůstat doma.
Nebojte, pan zástupce Končel se svojí pravou rukou pro rozvrhy O. Račkem to vyřeší.

Nakonec jsme se rozhodli pozvat Vás do školy následovně:

9. 6. - TH + výuka - konzultace (6 vyuč. hod.) - 1. roč.
10. 6. - TH + výuka - konzultace (6 vyuč. hod.) - 2. roč.
11. 6. - TH + výuka - konzultace (6 vyuč. hod.) - 3. roč.

Rozvrh třídnických hodin a výuky - společných konzultací v konkrétních předmětech
(klikněte pro zvětšení)Již víte, že v týdnu od 8. 6. do 12. 6. nebude probíhat online výuka. Učitelé Vám, kdo nebudete moci dorazit do školy, zadají samostatnou práci, kterou odevzdáte ve stanoveném termínu.
Pedagogická rada se sejde dne 11. 6. a projedná uzavření klasifikace za 2. pololetí letošního školního roku. Od 15. 6., kdy začínají profilové mat. zkoušky, bude online výuka pokračovat dle rozvrhových a časových možností pedagogického sboru.

Protože bychom rádi znali Váš názor na to, jak jste viděli a vidíte distanční vzdělávání na naší škole, připravili jsme pro Vás online dotazník:

"Online výuka na GJP očima studentů"

Blíží se neuvěřitelné výročí 30 let GJP, které společně oslavíme v říjnu 2021. Napadlo mě, zeptat se Vás, jak vidíte vzdělávání a život na GJP po roce 2021.

Vše budete moci vyplnit anonymně v Teams (forms) do 12. 6. Pokud budou chtít svůj názor a pohled do budoucna vyjádřit i maturanti, což bych byl moc rád, pro ně bude termín posunut do 30. 6. 2020, příp. i déle s ohledem na jejich vytížení u maturit a přijímaček na VŠ.

A nyní speciální výzva ředitele školy.

Vím, že máme na GJP hodně šikovných a hlavně aktivních studentů. Nabízím zájemcům z Vašich řad využít období 15.-26. 6. k zcela samostatné práci v libovolně zvoleném oboru, směru či oblasti Vašeho zájmu. Může jít např. o projekt, literární rozbor, rozšiřující studium mimo brány GJP, vznik výtvarného díla, apod. Zaměřte svoji energii na vytvoření něčeho, co přinese Vám osobně nejen dobrý pocit, ale třeba přírůstek do osobního portfolia. Svůj záměr však musíte předem konzultovat s učitelem příslušného předmětu či vzdělávací oblasti a získat "posvěcení" či souhlas. Pokud ho získáte, budete uvolněni z online výuky do konce školního roku.
Termín odevzdání výsledků Vaší sam. práce, příp. reportu o činnosti je do 26. 6. 2020.

Sledujte i FB školy.

Všichni se uvidíme dne 26.6. při předání ročníkových vysvědčení a slovních hodnocení. Do té doby si vykliďte také svoje skříňky, nejlépe již ve dnech 9.-11.6.Těším se na Vás společně s učiteli GJP!Mgr. Michal Musil
ředitel školy
2020-06-02
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí