English versionGerman versionEspaňolVi?t

GJP otevírá 11. 5. 2020 brány maturantům!

Manuál MŠMT pro střední školy. Rozvrhy pro 4. ročníky.

Milí maturanti,
po 2 měsících nuceného uzavření školy alespoň částečně obnovíme v pondělí 11. 5. 2020 provoz na GJP a uvítáme Vás opět ve škole. Jsem osobně velmi rád, že dorazíte. Studenti 1. - 3. ročníků budou pokračovat až do konce letošního šk. roku ve vzdělávání výhradně distanční formou.

16 maturantů ze třídy 4 alfa a 18 ze 4 beta se rozhodlo opět nastoupit do školy. Bude pro Vás připravena prezenční výuka - konzultace v maturitních předmětech kombinovaná s pokračující distanční výukou přes MS - Teams. Konáme ve shodě s vyučujícími i s Vámi jako hlavními aktéry. Jsem přesvědčen, že Vám následující 3 týdny pomohou restartovat potřebné studijní návyky a dobře se připravíte na blížící se maturity. Naši učitelé i školní poradenské pracoviště jsou připraveni Vám v tom pomoci a podpořit Vás.

Seznamte se pečlivě s pokyny, které vydalo MŠMT pro střední školy, a které budeme na GJP plně dodržovat. Manuál obsahuje všechna závazná provozní a hygienická pravidla pro bezproblémový chod školy.

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Protože web www.msmt.cz bývá občas přetížený, uveřejňujeme text manuálu i zde v PDF.


Sledujte také speciální rozvrh výuky - konzultací zde pod článkem. Konzultace budou probíhat v učebnách 2.03 a 3.03. Pro studenty, kteří se nebudou moci zúčastnit prezenční výuky, bude možné sledovat výuku přes platformu MS - Teams. Nezapomeňte přinést a při prvním vstupu do školy odevzdat u vchodu do školní budovy Šárce Joklové vyplněné a podepsané formuláře čestných prohlášení, která Vám již poslali Vaši TU.

Dbejte pokynů zejména třídních učitelů, vyučujících, kteří povedou konzultace a budou vykonávat i dozory na chodbách. Dodržujte stanovená základní hygienická pravidla.

Věřím, že vše společně velmi dobře zvládneme a Vy se v klidu připravíte k blížící se maturitní zkoušce.

Detailní informace o organizaci maturitních zkoušek včetně termínů profilových maturitních zkoušek a "maturitního manuálu" zveřejníme nejpozději do 18. 5. 2020.
Didaktické testy z matematiky a cizího jazyka proběhnou 1. 6., z ČJ 2. 6. 2020, profilové maturitní zkoušky po 10. 6. 2020. Praktické MZ se budou konat v závěru května.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Michal Musil
ředitel školy

Rozvrhy výuky - konzultací (na týden 25. - 29. 5. 2020)
4A (klikněte pro zvětšení)
Rozvrh 4A 25. - 29. 5. 2020

4B (klikněte pro zvětšení)
Rozvrh 4B 25. - 29. 5. 2020

Rozvrhy výuky - konzultací (na týden 18. - 22. 5. 2020)
4A (klikněte pro zvětšení)
Rozvrh 4A 18. - 22. 5. 2020

4B (klikněte pro zvětšení)
Rozvrh 4B 18. - 22. 5. 2020

Rozvrhy výuky - konzultací (na týden 11. - 15. 5. 2020)
4A (klikněte pro zvětšení)
Rozvrh 4A 11. - 15. 5. 2020

4B (klikněte pro zvětšení)
Rozvrh 4B 11. - 15. 5. 2020Mgr. Michal Musil
ředitel školy
2020-05-06
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí