English versionGerman versionEspaňolVi?t

Tradiční setkání s prarodiči na GJP, sobota 7. 5. 2022, 10:00-12:00

Děkujeme za účast více než 30 prarodičů!

V sobotu 7. 5. 2022 se konalo od 10 hod. tradiční setkání s prarodiči našich žáků.
Studenti 1.-3. ročníků pozvali svoje babičky a dědečky na GJP, aby se mohli seznámit s prostředím školy. Někteří ze studentů prarodiče doprovodili osobně a provedli školou.

Setkání proběhlo v příjemné atmosféře a bylo „vyprodáno". Hosty osobně uvítal ředitel školy, následovala přednáška PhDr. Olgy Hegarové na téma „Dětství a mládí v proměnách století".

Pro naše hosty jsme připravili malé občerstvení. Ve druhé části programu se konala beseda s vedením školy, které zastupovali ředitel GJP Michal Musil a zástupce ředitele Josef Končel, zapojila se také Eliška Křehlíková. Diskuse byla zajímavá, dotazy zvídavé a podnětné.

Ve 12 hod. letošní setkání skončilo s dobrý pocitem všech zúčastněných.

Rád bych poděkoval všem studentům, kteří předali pozvání svým prarodičům a také L. Musilové a B. Schneiderovi za pomoc při přípravě a průběhu akce.


Vážení přátelé, milí prarodiče našich žáků,

středoškolská studia tvoří snad nejvýznamnější etapu v životě člověka. Je to čas dospívání, tápání, konfliktů s autoritami, zejména rodičovskými, utváření základů profesní orientace, navazování přátelství s vrstevníky, prožívání prvních lásek. Puberta a adolescence je prostě složitý proces.

Gymnázium Jana Palacha poskytuje nejen kvalitní vzdělání Vašim vnoučatům, ale snaží se v úzké spolupráci s rodinou vytvořit tvůrčí a příjemnou atmosféru pro toto období a zajistit dobrý start do úspěšného života.

Na základě zkušeností s našimi žáky jsme si uvědomili, jak důležitou roli v jejich životě představujete právě Vy, prarodiče. Na Vaše vyprávění a moudrost se děti často odvolávají zejména v humanitních předmětech, ale je zřejmé, že se k Vám často uchylují s problémy, které by, podle jejich úsudku, rodiče nepochopili. Díky Vašemu nadhledu a zkušenostem představujete často prostředníky v rodinné komunikaci.

Je jasné, že se o svá vnoučata upřímně zajímáte, ale na dotaz „co škola“ se Vám často dostane jen velmi stručného „dobrý“ a Vy nemáte dostatečnou představu o místě tak důležitém, ani lidech, kteří tam působí.

Před dvanácti lety jsme na naší škole vytvořili novou tradici neformálních setkávání s prarodiči. Seznámili se s ředitelem školy a některými učiteli, prohlédli si technické zázemí a vybavení a měli možnost se porozhlédnout i po nádherném a historicky významném okolí, které je skutečným bonusem našeho gymnázia.

Zájem byl veliký a vzniklo tak velmi pěkné vzájemné přátelství. Schůzky se pak každoročně opakovaly a mnozí prarodiče vážili i poměrně dalekou cestu. Zařadili jsme do programu vždy krátkou přednášku na různá zajímavá témata a malou procházku po bezprostředním okolí školy.

Od roku 2016 tato oboustranně příjemná a přínosná setkání pořádáme v dvouletých intervalech a vždy zveme prarodiče našich studentů zejména 1.-2. ročníku. Tentokrát srdečně zveme i prarodiče studentů 3. ročníků. Poslední společné setkání s prarodiči proběhlo v roce 2018, v letech 2020 a 2021 jsme bohužel nemohli akci uspořádat kvůli covidu.

Zveme Vás proto do naší školy v sobotu 7. 5. 2022 v 10 hodin.
Seznámíte se s prostředím, kde se Vaše vnoučata vzdělávají (můžete srovnávat s prostředím Vašich středoškolských studií), jako ředitel školy Vám představím a objasním cíle našeho gymnázia, odpovím na Vaše dotazy, vyslechnete si i tentokrát krátkou přednášku a společně si prohlédneme GJP. Připraveno bude i malé občerstvení.

Rádi bychom Vás požádali o laskavé potvrzení Vaší účasti telefonicky na 222 240 927, emailem na junkova@gjp1.cz nebo prostřednictvím Vašich vnoučat, našich žáků, do 29. 4. 2022.
Velmi se na Vás těšíme a určitě nebudete zklamáni!


Mgr. Michal Musil
ředitel školyMgr. Michal Musil
ředitel školy
2022-04-26
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí