English versionGerman versionEspaňolVi?t

Zákaz vstupu žáků do budovy školy od 11. 3. 2020 do odvolání!

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Vzdělávání na GJP bude od 11. 3. 2020 realizováno způsobem umožňujícím vzdálený přístup (e-learning).

  Studenti jsou povinni pravidelně sledovat informace na webu GJP, www.gjp1.cz.

  Informace o výuce (samostudium, zadání úloh a úkolů, testování, užitečné odkazy, apod.) budou studentům zasílány výhradně přes školní emailovou adresu studenta GJP.

  Všichni studenti si odnesou domů všechny učebnice, sešity a další výukové materiály. Zároveň si vyklidí a uklidí svoje skříňky.

  Výuka ve škole bude obnovena okamžitě po odvolání zákazu.  Mgr. Michal Musil
  ředitel školy
  2020-03-10
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí