English versionGerman versionEspaňolVi?t

Český svaz ochránců přírody

přednáška u nás na škole

Ve středu 4. března se na naší škole uskutečnila přednáška na téma "Odpady" spojená s informacemi o akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko".

Přednášející byly zástupkyně Českého svazu ochránců přírody a akce se uskutečnila ve 2. ročnících v rámci předmětu "Udržitelný rozvoj".

Dozvěděli jsme se zajímavé informace např. o odpadovém hospodářství, komunálním odpadu, separaci, recyklaci, ale také o celorepublikové úklidové akci naplánované na 4. dubna 2020.

Přednáška měla vysokou úroveň a byla pro nás přínosem.
V pondělí 9.března se sejde tým "udržitelňáků, aby naplánoval zapojení naší školy do akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko".Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí