English versionGerman versionEspaňolVi?t

Doplatek školného - 2019/2020

do 31. 1. 2020

Termín splatnosti DOPLATKU ŠKOLNÉHO (v případě, že nebylo pro letošní školní roku uhrazeno školné v celkové výši) je do 31. 1. 2020.
1. - 3. ročníky: 33 500,-Kč
4. ročníky: 31 000,-Kč

Č. účtu: 123134025/0300; variabilní symbol: rodné číslo studenta (případně datum narození)

Lenka Musilová
asistentka ředitele
2020-01-29
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí