English versionGerman versionEspaňolVi?t

Třídní schůzky 1. ročníků - 5. 9. 2019 od 18.00 hod.

Neformální setkání vedení GJP a ped. sboru se zák. zástupci studentů 1. ročníku

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás pozvat k návštěvě GJP při příležitosti konání třídních schůzek 1. ročníku, které proběhnou ve čtvrtek 5. 9. 2019 od 18.00 hod.

Program:

• Představení třídních učitelů a dalších členů pedagogického sboru GJP ředitelem školy

• Vystoupení školní psycholožky – aktivity školního poradenského pracoviště, generální souhlas rodičů, nový koncept třídnických hodin

• Škola v přírodě na Olšině (8. – 13. 9. 2019)

• Představení prioritních oblastí a témat šk. roku 2019 – 2020, seznámení s novou koncepcí vzdělávání na GJP

Budu rád, když pozvání k účasti přijme vždy alespoň jeden zákonný zástupce žáka 1. ročníku.
Po skončení oficiální části programu TS Vás srdečně zvu na malé občerstvení a sklenku vína.
Další informace nejen ke třídním schůzkám naleznete na www.gjp1.cz nebo na fcb. profilu GJP.
Těším se společně s týmem našich pedagogů na setkání s Vámi a budoucí spolupráci.

Michal Musil, ředitel školy


Mgr. Michal Musil
ředitel školy
2019-09-02
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí