Uvedený učební plán neobsahuje celou nabídku volitelných předmětů, ale pouze předměty skutečně vyučované na základě výběru žáků.

Předměty na GJP