Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Jindra Bartošová , DiS

školní asistentka

E-mail: bartosovagjp1.cz

Předměty:

Konzultační hodiny:

Jsem maminkou dvou skv?lých d?tí, od kterých se neustále u?ím novým v?cem. Snažím se žít život s úsm?vem a vid?t v?ci v?tšinou z té lepší stránky. Ne vždy to jde, ale poctiv? trénuji. Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu hereckou, která byla pro mne odrazovým m?stkem do kreativního, um?leckého sv?ta. Od té doby se s nadšením v?nuji hudb?, zejména zp?vu. Zkušenosti s hudbou mne p?ivedly až k muzikoterapii, které se již t?etím rokem v?nuji. Od zá?í 2017 p?sobím na Gymnáziu Jana Palacha v pozici školního asistenta. Ráda bych tu byla pro studenty, kte?í uvítají pomocnou ruku, a v??ím, že spole?n? m?žeme vždy najít správnou cestu ke spokojenosti.


Pedagogický sbor
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí