Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Mgr. Klára Thámová

výchovná poradkyn?, vedení AJ sekce
1 BETA

E-mail: thamovagjp1.cz

Předměty: AS

Konzultační hodiny:
po: 14:00-16:00
út: výchovné poradenství 14:00 - 16:00
čt: výchovné poradenství 14:00 - 16:00
Na konzultaci je nutné se p?edem objednat.

Angli?tinu vyu?uje na st?ední škole od roku 1995, na GJP, jehož je absolventkou, se "vrátila" v roce 2012. Vystudovala ?eský jazyk a speciální pedagogiku na Univerzit? Jana Amose Komenského v Praze. Vyznává pedagogický realismus a od reality pravideln? utíká k literatu?e a do lesa. Je diehard obdivovatelkou Václava Havla, Milana Kundery a Philipa Rotha.


Pedagogický sbor
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí