Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

O projektu "Svoboda nebo závislost?"

Díky milé podpoře MČ Prahy 1 je na GJP realizován v obodbí květen - prosinec 2008 projekt "Svoboda nebo závislost?"

Projekt se týká komplexního celku činností vedoucím k prevenci užívání návykových látek a k prevenci sexuálně přenosných chorob způsobem, který je efektivní pro studenty GJP.

Mezi hlavní cíle patří:
-zvýšit informovanost o negativních dopadech užívání legálních i ilegálních drog
-zpřístupnit materiály o problematice drog pro žáky ve školní knihovně
-prohloubit vnímavost k rizikovosti zacházení s návykovými látkami
-získat informace o možnostech přenosu HIV
-upravit postoj studentů k rizikovým situacím z hlediska přenosu HIV
-aktivizovat přemýšlení žáků o hodnotách, náplni života a volného času, posílit pocit kompetence a autorství života
-zprostředkovat užitečné kontakty na centra v síti sociálních služeb zabývajících se problematikou závislostí a sexuálně přenosných chorob

Obsahem projektu pak je:
- protidrogová literatura do školní knihovny - nákup DVD a knih s tématikou drogové problematiky
- artefiletické programy na HB - 2.-4. ročníky
- vernisáž výtvorů z HB
- program Hrou proti AIDS - 1. a 2. ročníky
- interaktivní programy s Prev Centrem - 1. a 2. ročníky

O jednotlivých akrtivitách jsou a budou informace na webové stránce GJP.PhDr. Nora Jakobová
Vedoucí ŠPP, psycholožka, kariérová poradkyně
2008-09-18
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí