Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Interaktivní preventivní programy pro 1. a 2. ročníky - ZMĚNA

Studenti prvních a druhých ročníků,

čekají Vás vždy dvě setkání po 3 vyučovacích hodinách za účelem diskusí a her, které budou zaměřené na prevenci užívání drog a na podporu zdravého životního stylu.

Co získáte?

- vyvážené informace o tématech jako je experimentování s návykovými látkami a jejich užívání, rizikové sexuálního chování apod.
- znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, které dokážete uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti
- rozvinete své sociální dovednosti - navazování zdravých vztahů, schopnost čelit sociálnímu tlaku, dovednost rozhodovat se, efektivně řešit konflikty apod.
- informace o zdravých alternativách trávení volného času
- seznámíte se s možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se obrátit v případě problému spojených s užíváním návykových látek

Pro koho je program určen?

Interaktivní semináře jsou určeny pro studenty 1. a 2. ročníků

Jak program probíhá?

Seminář trvá 3 vyučovací hodiny a probíhá v prostorách GJP vždy jen s jednou třídou. Každá třída absolvuje dva semináře. Druhé setkání je v rozestupu několika týdnů.

Termíny prvního setkání:
1 alfa 6.11. 8:15 - 11:00
1 beta 21.10. 10:15 - 12:50
2 beta 23.10. 8:15 - 11:00
2 alfa 22.10. 10:15 - 12:50

Termíny druhého setkání:

1 alfa 11.12. 11:10 – 13:45
1 beta 19.11. 8:15 – 11:00
2 beta 26.11. 8:15 - 11:00
2 alfa 27.11. 9:10 - 11:55

Kdo program zajišťuje?

Program je veden lektory s ukončeným vysokoškolským vzděláním, s minimálně tříletou zkušeností s vedením programů všeobecné primární prevence z organizace PrevCentrum.

Program je možné realizovat díky finanční podpoře Městské části Praha 1 pro náš projekt "Svoboda nebo závislost".

Těšíme se na Vás!

PhDr. Nora Jakobová
Vedoucí ŠPP, psycholožka, kariérová poradkyně
2008-10-21
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí