Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Multimediální ročenka životního prostředíCENIA, česká informační agentura životního prostředí, dokončuje společně s dalšími sedmi partnery - jedním z nich je i naše škola - nový ekovýchovný projekt, jehož cílem je do konce srpna 2008 vytvořit model a první edici Multimediální ročenky životního prostředí. Jde o herně pojatou digitální výukovou pomůcku, která žákům a učitelům základních i středních škol atraktivním způsobem zprostředkuje podstatné a aktuální informace o problematice, stavu a vývoji tří vzájemně provázaných složek životního prostředí: vody, krajiny a vzduchu. Prvotním zdrojem informací a dat pro obsah je Statistická ročenka životního prostředí ČR, kterou vydává Ministerstvo životního prostředí a Český statistický úřad. Multimediální ročenka má za úkol popularizovat informace ve Statistické ročence a postupy, díky kterým odborníci tato data získávají. Bude v ní možný on-line přístup k aktuálním datům z nejčerstvějších měření a sledování, propojení na radarové snímky a mapové aplikace. Cílem je vytvořit výukovou pomůcku pro interaktivní vyučování na základních i středních školách

V každém tématickém okruhu vzniknou 3 základní moduly: 1/ výuková a informační část, založená na interaktivní animaci (obsahuje textovou, obrazovou, animační část, fotografie, mapy, schémata, grafy), 2/ herní část (flashové hry a interaktivní výukové animace), 3/ testová část (zahrnující textový a obrazový prvek a 3 typy testových úloh). Součástí je též slovník a pracovní listy pro učitele.

V současné době se můžete seznámit s pracovní verzí na adrese:
http://cenia.kxkdesign.net/_rocenka/

Projekt „Multimediální ročenky životního prostředí“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR (prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí) a z rozpočtu Hlavního města Prahy.


Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí