Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Školní jídelna - NOVÝ způsob úhrady obědů

od dubna 2019

Od nového roku nastoupila do školní jídelny nová vedoucí ŠJ – paní Monika Karlíková.
Při jednání s paní vedoucí ŠJ se nám podařilo vyjednat následující zásadní a pozitivní změnu v organizaci objednávání a hrazení obědů a to od dubna 2019. Cena za potraviny i věcnou režii bude celkem hrazena přímo jídelně.

Prakticky to znamená, že oběd pro Vašeho syna/Vaši dceru se nebude platit nadvakrát 30,-Kč (ŠJ) + 16,-Kč (GJP), ale souhrnnou částkou ve výši 46,-Kč přímo školní jídelně (účet: 13638011/0100).

Prosím tedy o zohlednění této skutečnosti v úpravě trvalém příkazu. U těch, kteří mají nastavenou platbu školní jídelně inkasem, prosím o zvýšení částky v příkazu (ideálně 22x46,-Kč – tj 1012,- Kč)

Začátkem dubna 2019 obdržíte od GJP poslední konkrétní vyúčtování věcné režie za Vašeho syna/Vaši dceru a to za měsíce leden, únor a březen 2019. Částku uhraďte do konce měsíce dubna a to na účet školy: 123134025/0300, var. symbol: rodné číslo.

Věřím, že tento způsob bude ulehčením pro všechny zainteresované strany.


Lenka Musilová
asistentka ředitele
2019-05-20
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí