Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Lidice pro 21. století

vědomostní soutěž

Dovolte mi Vás pozvat k účasti v Mezinárodní vědomostní internetové soutěži „Lidice pro 21. Století“, která může být pro Vaše žáky vhodnou metodou pro výuku dějepisu a budování demokratických hodnot. Jedná se o ojedinělou vědomostní soutěž, jejímž vyhlašovatelem je Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury a Ministerstva obrany ČR.

Cílem Mezinárodní vědomostní soutěže „Lidice pro 21. století“ je podpořit zájem žáků a studentů o novodobou historii a rozšířit jejich znalosti o podstatné, ale i zajímavé události související s obdobím druhé světové války a následných historických událostí.

14. ročník soutěže je určen pro žáky ve věku 10–19 let. Soutěžit mohou v jednom ze tří jazyků, v češtině, angličtině, polštině.

3. 1. 2019 byla zahájena registrace škol, 25. 1. 2019 bude zahájena registrace soutěžících. Registrace probíhá formou přihlášení na internetu a bude sestávat ze dvou částí: písemného vyplnění vědomostního testu
a zpracování literární práce v libovolném žánru na vyhlašovateli zadané téma. Testové otázky mohou účastnící zpracovávat postupně během několika soutěžních týdnů (do 22. 2. 2019), pro vyhledávání informací mohou využívat nejrůznější zdroje (internet, knihovny, archivy aj.). Témata pro literární práci jsou pojata velmi obecně
a nevyžadují rozsáhlé encyklopedické znalosti.

Na Vaše žáky čekají zajímavé odměny a zážitky:

- Nejaktivnější škola získá odměnu v podobě částečné, nebo plně hrazené dopravy na slavnostní vyhlášení vítězů, které proběhne v Opavě a v Národním památníku II. světové války v Hrabyni.
- Pro školy, které se umístí na 2. až 5. místě v soutěži škol, jsou připraveny volné vstupy do Památníku Lidice
a Ležáky (každá škola získá vstup pro 50 osob) s doprovodným vzdělávacím programem.
- Pro školy, které se umístí na 6. až 10. místě v soutěži škol, jsou připraveny publikace Památníku Lidice.
- První tři vítězové z každé kategorie a ceny poroty získávají věcné dary od sponzorů a výlet za historickým poznáváním po České republice.
- Vítězové také získají památeční skleněné plastiky a pamětní listy.
- Žáci se setkají s předními umělci: například s Mášou Málkovou a Norbertem Lichým.
- Žáci se setkají s významnými politickými osobnostmi.
- V rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže žáci navštíví Národní památník II. světové války v Hrabyni.


K zapojení se do soutěže stačí na stránkách soutěže www.lidice21.cz vyplnit přihlášku a přečíst si popis soutěže, který zájemcům poradí, jak při soutěži postupovat.


Na účast Vaší školy se těší


Mgr. Martina Lehmannová Mgr. Michaela Brábníková
ředitelka Památníku Lidice ředitelka 14. ročníku vědomostní soutěže

Informace je rozesílána se souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí