Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Studentské projektové fórum Zatlanka

info

TERMÍN KONÁNÍ: úterý 2. DUBNA 2019
Místo konání: Gymnázium Na Zaatlance, Na Zatlance 11, Praha 5, 150 00
Čas: cca od 8,30h do cca 15,00h (přesný čas je odvozen od počtu přihlášek)

CO JE TO STUDENTSKÉ PROJEKTOVÉ FÓRUM ZATLANKA?
Studentské projektové fórum Zatlanka bylo založeno v roce 2010
a jedná se o nesoutěžní přehlídku studentských prací. Cíle jednodenní akce jsou tyto:
a) umožnit studentům prezentovat jejich práci před širším publikem
b) zlepšit a komunikační prezentační dovednosti studentů
c) poskytnout studentům zpětnou vazbu od odborníků, vysokoškolských pedagogů a lidí z médií
d) poskytnout inspiraci ostatním studentům a učitelům

CO MŮŽE BÝT PREZENTOVÁNO
Pod slovem „projekt“ si dnes může čloěk představit leccos, chápejte prosím toto slovo tedy v tom nejširším smyslu slova: przentovány mohou být všechny práce/projekty, které se daný student/skupina studentů nebojí ukázat veřejnosti.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?
- Jedinec-student střední školy
- skupina studentů střední školy

JAKÉ JSOU SEKCE
Účastníci budou rozděleni do dvou sekcí:
a) přírodovědně-technické sekce
b) humanitní sekce
Názvy sekcí jsou orientační, fóra se mohou zúčastnit i práce, které svým obsahem nezapadají do žádné z těchto sekcí.

KOLIK PŘIHLÁŠEK LZE PODAT?
Každá škola může přihlásit maximálně 4 skupiny, do každé sekce po dvou. V případě, že kapacita setkání nebude naplněna, bude případným zájemcům nabídnuto další mosto.

JAK TO PROBÍHÁ?
Studetni mají 15 minut na to, aby přestavili svůj projekt/práci, v následných 15 minutách pak obhajují svůj projekt/práci před porotou, která je složená z odborníků, vysokoškolských pedagogů a zástupců médií.

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Zasláním přihlášky na email organizátora do 22. 2. . 2019

ORGANIZÁTOR A KONTAKTNÍ OSOBA
PhDr. Radek Aubrecht, Gymnázium Na Zatlance, Praha 5
Tel: 607 549 222
Email: radek.aubrecht@email.czSdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí