Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Magické osmičky

literární soutěž

Hotelová škola Radlická
pod záštitou hlavního města Prahy
ve spolupráci s Nadačním fondem Filipa Venclíka
vyhlašuje ve školním roce 2018/2019
18. ročník
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE O CENU FILIPA VENCLÍKA
na téma
Magické osmičky
18. ročník Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka je ve znamení osmiček.
Z numerologického hlediska je osmička znamení síly, výkonnosti a schopnosti vést, pokud
osmičku pootočíte o 90°, stane se z ní znak pro nekonečno. Sluneční soustava má osm planet
a osm je počet dokončených oper Bedřicha Smetany. Židovský svátek světel, Chanuka, trvá
osm dní. Islám zná osm rájů, boží trůn nese osm andělů. V buddhismu ke konečnému
osvobození vede ušlechtilá osmidílná stezka. Symbolizuje ji kolo s osmi paprsky.
Hinduistický bůh Višnu má osm paží, což je znak univerzální moci. Osmička je číslo
obrovské, dynamické, cílevědomé energie, je číslem dosahování velkých cílů, ovšem dobro
a zlo se u tohoto střídá často a bez varování.
V dějinách našeho státu se v roce končícím na číslo 8 odehrály zcela zásadní události, např.:
1348, 1618, 1868, 1918,1938, 1948, 1968.
Vyberte si jeden rok z výše uvedených roků a přeneste se do něho. Prožijte v něm 8 hodin
nebo 8 dnů nebo 8 týdnů nebo 8 měsíců a vydejte svoje svědectví, své dojmy a své vnímání
události, kvůli které je daný rok zapsaný v našich dějinách. Cestujeme v čase, abychom našli
sebe, abychom si svoje osmičky uvědomili.
Čekáme na příběh, báseň, esej či novinový článek, který se vrátí k některému osmičkovému
výročí s velkou dávkou fantazie. Doufáme, že nás překvapíte svojí originalitou, svojí
lidskostí, svými nápady. Náš hlavní záměr je, abyste vyvrátili dojem, který o mladých lidech
existuje. Prý jsou zahledění jen sami do sebe, nezajímá je nic jiného než vlastní zábava, jsou
arogantní, neorientují se v dějinách svého národa, nezajímá je minulost, protože je nudná.
Ne, není nudná, naopak je velmi zajímavá. Lze v ní najít tolik odpovědí na současné otázky.
A také víme, že vy, kteří uchopíte toto téma, jste skvělí. Jste ochotni a schopni se zamyslet,
umělecky realizovat, jít s kůží na trh a přijmout souboj s konkurencí.
Velmi se těšíme na to, jak to letos dopadne.
Podmínky soutěže
Soutěž je určena pro studenty všech typů středních škol v ČR ve věku 15 – 20 let.
Téma: Magické osmičky
Kategorie: Vypsány jsou 3 kategorie:
1. kategorie: POVÍDKA
2. kategorie: BÁSEŇ
3. kategorie: ESEJ nebo NOVINOVÝ ČLÁNEK
Úprava prací: Každá práce by měla obsahovat plné jméno autora, telefonické
spojení a e-mailovou adresu, adresu jeho školy a zařazení do jedné z výše
uvedených kategorií.
Rozsah prací v kategorii povídka a esej nebo novinový článek je omezen
- max. 5 stran textu formátu A4. Kategorie báseň je omezena na 1 až 2 básně.
Uvítali bychom práce přepsané na PC.
Prosíme o zaslání 5 kopií dané práce (kopírování příspěvků je pro nás velkou
zátěží). Své literární příspěvky nezasílejte elektronickou poštou.
Začátek soutěže: 30. 9. 2018
Uzávěrka soutěže: Do soutěže budou přijaty práce, které budou nejpozději do
5. 1. 2019 zaslány na adresu: Hotelová škola Radlická
Radlická 115
158 00 PRAHA - Jinonice
Kontakt: PhDr. Běla Popovičová – tel. 725679954 (bela.popovicova@seznam.cz)
Vyhlášení vítězů soutěže: Vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni
na slavnostním vyhlášení výsledků Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka,
na které budou všichni účastníci soutěže pozváni. Pozvánky s programem zašleme
na adresu vaší školy či na vaši e-mailovou adresu. Předpokládaný termín slavnostního
vyhlášení výsledků je 18. 3. 2019.

Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí