Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Konference Škola jako místo setkávání 2018

Dne 20.4. 2018 se konala konference Škola jako místo setkávání na Filosofické fakuktě Univerzity Karlovy. Letošním tématem byla pestrost ve školách.
Přednesla jsem příspěvek, který se zabýval tím, jak v každodenním životě GJP zacházíme s pestrostí. Ať již s pestrostí kulturní, tak i s různorodostí z hlediska psychických, tělesných a sociálních dispozic. Na základě obecnějšího myšlenkového nastavení, stejně jako na konkrétních příkladech projektů a aktivit jsem ilustrovala cestu, kterou jsme si zvolili. Prezentace seznámila posluchače s projektem Klíč k porozumění (projekt OPPPR), se zkušenostmi se studiem integrovaných studentů, stejně jako s prací se studenty nadanými či se studenty ohroženými neúspěchem. Příspěvek tak mohl inspirovat další školy vydat se podobnou cestou.PhDr. Nora Jakobová
Vedoucí ŠPP, psycholožka, kariérová poradkyně
2018-05-10
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí