Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

GJP

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.
(dále jen GJP)


adresa: Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
IČ: 25119702
č. účtu: 123134025/0300
IZO: 013094394
Studijní obor: 7941K41
ID datové schránky: in69b3t

tel.: 222 240 927, 224 223 623
e-mail: info@gjp1.cz
web: www.gjp1.cz
zřizovatel: Mgr. Michal Musil
vedení školy: Mgr. Michal Musil, ředitel musil@gjp1.cz
PhDr. Josef Končel, zástupce ředitele koncel@gjp1.cz
výchovná por.: Mgr. Klára Thámová, thamova@gjp1.cz
psycholožka: PhDr. Nora Jakobová, jakobova@gjp1.cz
sekretariát: Musilová Lenka - asistentka ředitele, info@gjp1.cz

Úřední hodiny sekretariátu:
pondělí 8.00 - 18.00 hod.
úterý - pátek 8.00 - 15.00 hod.

V těchto úředních hodinách je možno v sekretariátu učinit podání - písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Dokument v digitální podobě lze doručit:
-prostřednictvím informačního systému datových schránek - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
-zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu příslušné podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
-na přenosném technickém nosiči dat.
Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě
-jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání, pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
-dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech: PDF (verze 1.7 a vyšší), PDF/A (ISO 19005), Fo/zfo (602XML Filler dokument), TXT, RTF, Odt (Open Document Text), Ods (Open Document Spreadsheet), Odp (Open Document Presentation), DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, HTM/HTML, PNG (ISO/IEC 15948), TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný), JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918), MPEG-2 (ISO/IEC 13818), MPEG-1 (ISO/IEC 11172), GIF, MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM, XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).
-přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na příslušné podatelně
Postup v případě zjištění závad u přijatého podání
-Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných GJP), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém GJP přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li GJP schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se GJP ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, GJP dále dokument nezpracovává.
Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči GJP činit podání v elektronické podobě
-zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
-zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
-podávání podnětů a stížností, včetně podnětů a stížností podávaných podle správního řádu – nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem

Pro parkování na modrých zónách v okolí školy prosím používejte mobilní aplikaci "virtuální parkovací hodiny" http://www.parkujvklidu.cz/parkovani-pro-navstevniky/. Dále je možné využít podzemní parkoviště Národního divadla, nebo parkovací hodiny v Myslíkově ulici.Mgr. Jakub Běhounek
ICT koordinátor
2018-01-15
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí