Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Workshop pro kariérové poradce v Sokolově 13.12.2017

Ve rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje jsem měla možnost vést 13.12.2017 workshop pro stávající i budoucí kariérové poradce. Seznámila jsem je tak se strukturou a činností našeho školního poradenského pracoviště a podělila se o zkušenosti s kariérovým poradenstvím.
Práce pro mě byla z pozice lektorky velmi podnětná, zejména vzhledem k aktivitě účastníků. Při technice využití karet s příběhy zmiňovali účastníci různé osobní nastavení a odlišné fáze zapracování v rámci kariérového poradenství. V průběhu rozboru kazuistiky se také hovořilo o zohlednění celkového kontextu kraje, školy a rodiny v rámci kariérového poradenství. Věnovali jsme se také praktickým otázkám (místo, čas, forma práce), stejně jako organizačním aspektům. Účastníci se zajímali o internetové odkazy, stejně jako další materiály, které by jim mohly pro práci pomoci. Technika koláže byla dobrou platformou pro diskusi o různých životních a socioekonomických charakteristikách studentů, kteří kariérové poradenství vyhledávají.
Atmosféra byla otevřená, sdílející a kdyby bylo více času, rozvinula by se i další diskuse. Podle písemných zpětných vazeb účastníků se akce velmi povedla a pro školní poradenské pracoviště na GJP je to motivace pokračovat dále a rozvíjet se.PhDr. Nora Jakobová
Vedoucí ŠPP, psycholožka, kariérová poradkyně
2017-12-18
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí