Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

OPERAČNÍ PROGRAM - PRAHA PÓL RŮSTU ČR

Pól růstuPól růstu

V rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU - PRAHA PÓL RŮSTU ČR získala škola podporu na rozvoj podmínek multikulturní výchovy. REG.č.CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000016

Cílem projektu Klíč k porozumění je plně začlenit žáky "cizince" do celé společnosti, odstranit předsudky a všem žákům vštípit pozitivní chápání rovných příležitostí. Projekt je zaměřen na rozvoj podmínek multikulturní výchovy dlouhodobými i jednorázovými aktivitami.

Doufáme, že se nám za podpory OPERAČNÍHO PROGRAMU - PRAHA PÓL RŮSTU ČR podaří přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Realizace projektu byla zahájena 1.9.2016.

Hlavní klíčové aktivity projektu:

  • Podpora 1. ročníků - adaptační kurz, výjezdní workshop
  • Realizace celoškolních aktivit pro podporu inkluze - přednášky, exkurze, workshopy
  • Individuální podpora - koordinace výchovy, doučování
  • Úprava ŠVP - zavedení nových témat z multikulturní vých.
  • Vytvoření semináře ČJ pro žáky s OMJ
  • Vytvoření pracovních listů pro CS se SVP pro podporu běžné výuky
  • Podpora alternativních forem výuky
  • Realizace kurzů pro pedagogy
  • Speciální vzdělávání š. psycho/pedagožky


Mgr. Jakub Běhounek
ICT koordinátor
2017-01-23
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí