Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

KE STAŽENÍ: NOVÝ ŠVP OD 1.9.2017 PRO PRVNÍ ROČNÍKY (PDF)

Ke stažení: ŠVP verze 2014 (PDF)

Školní vzdělávací program GJP 2016 - rozcestník


Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Projekt OPPA je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

1. Identifikační údaje

identifikační údaje

2. Charakteristika školy

charakteristika školy

3. Charakteristika ŠVP

charakteristika ŠVP

4. Učební plán

učební plán

5. Učební osnovy

Lit literatura
Čj český jazyk
As anglická studia
Nj německý jazyk
Šj španělský jazyk
Fj francouzský jazyk
Hs humanitní studia
Ek ekonomie a finanční gramotnost
D dějepis
Z zeměpis
M matematika
F fyzika
Ch chemie
IVT informatika a výpočetní technika
Bi biologie
UK umění a kultura
Tv tělesná výchova
UR udržitelný rozvoj
Geo geologie
Bis biologie - seminář
ZaE zoologie a etologie - seminář
Chs chemie - seminář
VZ výchova ke zdraví
ČSP člověk a svět práce
Fs fyzika - seminář
Pol politologie a mezinárodní vztahy
Ds3 dějepis - seminář pro 3. ročník
Ds4 dějepis - seminář pro 4. ročník
Ds34 dějepis - seminář pro 3. a 4. ročník
HF historie filmu
Lits literární seminář
MK média a komunikace
Ms matematika - seminář
Maps matematika a její aplikace
KA kulturní a sociální antropologie
IVTs3 informatika a výpočetní technika - seminář pro 3. ročník
IVTs4 informatika a výpočetní technika - seminář pro 4. ročník
Njs německý jazyk - seminář
Psy psychologie
Svs společenskovědní seminář
Ekn ekonomie - seminář
Svu seminář z výtvarného umění
Šjs španělský jazyk - seminář
ZPS základy právního systému
Zs zeměpis - seminář
Zžs zdravý životní styl
Zmc základy marketingu a copywritingu
Ec ecommerce - seminář
Fg svět 21. století - seminář
Čjcs český jazyk pro cizince
Bics bilogie člověka seminář
HVs seminář z hudební výchovy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

hodnocení žáků a autoevaluace školy
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí