Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Důležité informace pro studenty 3. ročníku - možnost upravených podmínek pro maturitní zkoušku

Studenti se zdravotním znevýhodněním

Milí třeťáci,

ačkoli budete skládat maturitní zkoušku až příští rok, je třeba v případě, že se Vás to týká, zařídit si vyšetření v pedagogicko psychologické poradně již v letošním školním roce!!!

Zažádat o upravenou maturitní zkoušku může student s:
- dyslexií
- dysgrafií
- dysortografií
- poruchou pozornosti (ADD, ADHD)
- zdravotním znevýhodněním (dlouhodobá, chronická nemoc apod.)

Co se myslí upravenou zkouškou? V závislosti na typu znevýhodnění můžete mít u maturity:
- více času na zpracování písemných prací
- více času na přípravu na "potítku" při ústní zkoušce
- možnost používat pomůcky (slovníky apod.)
- psát písemné práce na PC
- v hodnocení tolerované specifické chyby (v případě specifických poruch učení)

Co musíte udělat?
- velmi rychle se objednat do Pedagogicko psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 ve Francouzské ulici (1 zastávka tram nad Náměstím Míru) k dr. Evě Čížkové (tel. 728 780 396 nebo 267 997 403, email: ecizkova@ppppraha.cz), sdělit, z jaké jste školy, že jste ze 3. ročníku a máte zájem o vyšetření k upravené maturitní zkoušce)
- pokud chodíte do jiného poradenského zařízení, je možné nechat se vyšetřit i tam, vždy ale musí jít buď o Pedagogicko psychologickou poradnu nebo Speciálně pedagogické centrum
- do 20. května dát emailem nebo osobně vědět školní psycholožce, že máte o vyšetření zájem a že jste se objednali

Co bude následovat?
- absolvujete vyšetření, které bývá obvykle rozložené na 2 části (testy různého charakteru dle povahy vašich obtíží)
- následně si vyzvednete zprávu, kterou předáte školní psycholožce či třídnímu učiteli a na podzim 2016 si vyzvednete případně tzv. Posudek k maturitě (v případě, že bude zjištěno, že na úpravu máte nárok), který neprodleně donesete p. Končelovi (do začátku listopadu 2016)

V případě, že si nejste jisti, zda se vás to týká, zeptejte se ŠP nebo třídního učitele! Je třeba jednat včas! Objednací lhůty do poradny bývají velice dlouhé.
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí