Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Přijímací zkoušky na UK pro studenty s SPU

Důležité info pro studenty 4. ročníku

Rádi bychom Vás informovali o konání setkání pro zájemce se speciálními potřebami o studium na Univerzitě Karlově v Praze (týká se všech fakult UK v Praze).

Seminář se bude konat 10. 12. 2015 od 15 – 16hod. v Zelené posluchárně v Celetné 20, Praha 1. Univerzita Karlova podle Metodiky MŠMT řadí mezi studenty se speciálními potřebami osoby s postižením sluchu, zraku, s pohybovým postižením, OSOBY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ (dyslexie, dysgrafie, dysortografie), s psychickým a chronickým onemocněním.

Potencionálním uchazečům se budou věnovat pracovnice Kanceláře pro studenty se speciálními potřebami. Představeny budou podmínky přijímacího řízení a možnosti modifikace přijímací zkoušky, systém podpory pro studenty, podpůrné služby a další.

Prosíme zájemce o registraci účasti na emailu: alice.rytychova@ruk.cuni.cz nebo telefonicky na 224 491 604 do 4. 12. 2015. Uveďte, prosím, druh zdravotního znevýhodnění a případné požadavky na uzpůsobení komunikace (např. přítomnost tlumočníka, zvětšené písmo textu atp.).

DOPORUČUJI STUDENTŮM GJP S SPU, KTEŘÍ SE BUDOU HLÁSIT NA UK, SE NA SEMINÁŘ REGISTROVAT!


Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí