Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

10.10. - Světový den duševního zdraví

Již od roku 1992 je každoročně vyhlašován dne 10.října Světový den duševního zdraví (The World Mental Health Day). Duševní zdraví je chápáno jako součást celkového zdraví člověka. Vyjadřuje osobní pohodu (well-being) díky níž může člověk naplnit a uplatnit své individuální schopnosti, dokáže přiměřeně zvládat každodenní životní zátěž a stres, může produktivně a úspěšně pracovat a rozvíjet vzájemně obohacující vztahy s druhými lidmi. V pojmu duševní zdraví se tedy nevyjadřuje jen nepřítomnost duševní choroby nebo poruchy.

Letošním tématem je duševní zdraví v měnícím se světě - vliv kultury a rozmanitosti (Mental Health in a Changing World: The Impact of Culture and Diversity). Toto téma vyjadřuje významnou roli kultury a rozmanitosti v ochraně a podpoře duševního zdraví. Celosvětový populační pohyb (podle OSN asi 3 % celosvětové populace tvoří mezinárodní migranti) klade vysoké nároky na přizpůsobivost migrantů novým kulturám, ale také na přizpůsobivost kultur migrantům. Kultura ovlivňuje komunikační problémy, zvládání stresových situací, získávání sociální opory apod.

Světový den duševního zdraví tedy letos usiluje o postupné překonávání jazykových, kulturních, etnických a sociálních bariér. Dále pak směřuje ke sbližování pohledů na duševní zdraví, jeho ochranu, podporu a rozvoj. Vyjadřuje radostné očekávání blízké spolupráce se všemi zájemci o tuto problematiku při překonávání jazykových a kulturních bariér, podporování přístupu ke zdravotní péči, jež bude zahrnovat naše kulturní zázemí a vytváření kulturně senzitivní formy dialogu.

(zdroj: www.szu.cz/aktual/tiskova-zprava-sddz-2007.doc)

V rámci týdnů pro duševní zdraví, které se u nás odehrávají se můžete přijít podívat 9.10. v 17 hodin na vernisáž mezinárodní výstavy projektu "To cizí".

pořádá: Fokus Praha o.s.
kde: Komunitní centrum Břevnov - ateliér Extraart, Meziškolská 2, Praha 6
(blíže viz http://www.fokus-praha.cz//getdoc.php?id=892&sessid=f7f1ce8862544c68b27bcc3e5e56c9df)

PhDr. Nora Jakobová
Vedoucí ŠPP, psycholožka, kariérová poradkyně
2007-10-08
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí