Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Labyrint migrace

skupinová výuka

Studenti GJP,
ve dnech 26. a 27. 10. 2015 bude výuka věnovaná otázkám a problémům spojeným s migrací v Evropě a do Evropy. Nebudeme provádět pouze analýzu současnosti, ale odpovědi budeme hledat i v minulosti a pokusíme se pootevřít i budoucnost.
Abyste získali širší přehled o problematice a mohli se s ostatními o své názory podělit, přihlásíte se vždy na 5 témat (z 8 vypsaných). 26. 10. se potom zúčastníte práce ve 3 skupinách a 27. 10. ve zbylých 2. Na závěr proběhne ještě společná diskuze pro zájemce.
Od středy 14. 10. (od 17.00) se můžete přihlašovat stejným způsobem jako na projektovou výuku (ale vždy k 5 tématům).

Program:
a) pondělí:
8.15 - 8.30 třídnické hodiny

b) Práce ve skupinách:
pondělí:
9.00 - 10.15
10.30 - 11.45
12.00 - 13.15
úterý:
9.00 - 10.15
10.30 - 11.45
12.00 - ? (závěrečná debata)

Pracovní názvy témat:
1) Situace Evropy a její perspektivy z hlediska přistěhovalectví (J. Kubíček)
2) Vývoj Blízkého a Středního východu od 80. let 20. století (J. Kodrová)
3) Zdi v dějinách a dnes, Co je a co není v Koránu (J. Končel)
4) Historie rasistických stereotypů a předsudků v anglo-americkém světě (J. Whalley)
5) Ekonomické a ekologické souvislosti současné a budoucí migrace (A. Koktová, K. Nodžáková)
6) Mediální obraz současné migrace (J. Polášková)
7) Migranti ve Francii ve 20. a 21.století (M. Drážďanská)
8) Pomoc uprchlíkům, osobní zkušenosti s distribucí pomoci(T. Kamenická)

Závěrečnou diskuzi 27. 10. za účasti hostů bude řídit K. Thámová


PhDr. Josef Končel
zástupce ředitele
2015-10-28
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí