Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Schizofrenie - nemoc jako každá jiná

V rámci semináře psychologie dne 22.10.2008 proběhla beseda s mladým mužem, který má zkušenost se schizofrenií. Besedu pořádalo o.s. Baobab pod vedením Filipa Abramčuka. Studenti vytvořili dohromady se sympatickými přednášejícími bezpečnou a přátelskou atmosféru.

Obsahem přednášky byl nejen teoretický výklad, ale studenti také nahlédli do osobní zkušenosti s touto nemocí. Studenti se tak přiblížili k strastem, které onemocnění obnáší, stejně jako k, z dnešního pohledu veselým a tvořivost a nadhled podporujícím, zážitků. Schizofrenie byla ukázána jako nemoc, která přijde, ale také může odejít.

Přednáška se také snažila vyvrátit následujících deset hlavních předsudků, které vedou ke stigmatizaci takto nemocných jedinců a jejich následné diskriminaci:(zdroj www.osbaobab.cz)

1. předsudek: Nikdo, kdo má schizofrenii se neuzdraví.Pravda: Ze starších statistik víme, že jedna třetina pacientů se může zcela vyléčit.

2. předsudek: Lidé se schizofrenií jsou často násilní a nebezpečníPravda: U schizofreniků je 7-13 % pravděpodobnost sebevražedného jednání, většinou pod vlivem depresivního pohledu na sebe sama. Pouze 0,01% schizofreniků se dopustí nějakého násilného činu, většinou pod vlivem psychotických příznaků, tj. bludů a halucinací.

3. předsudek: Lidé se schizofrenií mohou toto onemocnění přenést na své okolí.Pravda: Schizofrenie je tzv. multifaktoriální onemocnění, tj., že při jeho vzniku se musí většinou setkat více faktorů – genetických, psychologických, sociálních aj.

4. předsudek: Schizofrenie je neléčitelné a nevyléčitelné onemocnění.Pravda: Víme, že psychofarmaka a psychosociální intervence jsou velmi účinnými terapeutickými metodami u schizofrenních jedinců. Spojí-li se tyto metody dohromady, je poměrně velká pravděpodobnost buď úplného vyléčení, či alespoň výrazného ovlivnění průběhu nemoci.

5. předsudek: Cokoliv, co řekne schizofrenik, je nesmysl.Pravda: Již staré přísloví praví, že děti a blázni mluví pravdu. A když budete lidem s touto diagnózou pozorně naslouchat, můžete zjistit, že mnohdy vyjadřují něco hluboce pravdivého, co se vám může objevovat maximálně ve vašich snech.

6. předsudek: Lidé se schizofrenií jsou líní, a neradi cokoliv dělají.Pravda: Nejedná se o lenost, nýbrž o jeden z nejčastějších psychotických příznaků – hypobulii, neboli oslabení vůle.

7. předsudek: Jednání lidí se schizofrenií je nepředvídatelné.Pravda: Víme, že psychotické příznaky a následné chování se neobjevují naráz. Většinou jim předchází období tzv. varovných příznaků, které mohou po několik dnů až týdnů signalizovat, že se k něčemu schyluje. A je na nás, abychom těmto signálům dokázali včas porozumět.

8. předsudek: Schizofrenie dítěte je chyba rodičů. Pravda: Není tomu tak, rodiče za to nemohou! Jestliže se však budou cítit vinni, nemohou ani pomoci.

9. předsudek: Lidé se schizofrenií nemohou a nesmí pracovat. Pravda: Víme, že jedna třetina těchto pacientů je schopna pracovat v normálních pracovních podmínkách. Většina lidí ze zbylých dvou třetin je schopna práce v chráněných podmínkách.

10. předsudek: Lidé se schizofrenií nejsou schopni činit racionální rozhodnutí ohledně jejich života.Pravda: Schizofrenie je většinou tzv. episodické onemocnění, které tedy přichází a odchází v podobě jakýchsi episod. Mezi těmito episodami je pacient zcela normálním, schopným činit zcela racionální rozhodnutí.

Významným výstupem besedy také byl přehled kontaktů, které mohou studenti využít pokud se setkají se schizofrenií oni, nebo někdo z jejich okolí.

Děkuji všem účastněným za jejich vstřícnost.

Kontakty na organizace:

Krizové centrum RIAPS
Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb
Chelčického 39, 130 00 Praha 3 – Žižkov
tel. + fax 8.00 - 16.00 hod : + 420 222 586 768
tel. + fax 16.00 - 8.00 hod : + 420 222 582 151 - Lůžkové oddělení
Non stop telefonická Linka důvěry - 222 58 06 97
e-mail: riaps@mcssp.cz

Linka krizové intervence 284 016 666, 284 016 110
adresa: Ústavní 91, Praha 8, 181 02
e-mail (pro služební a technické záležitosti): cki@plbohnice.cz

FOKUS
Tel. 777 800 983, na které je každý všední den od 16.00 do 20.00 hod. přítomen pracovník krizového týmu, se kterým si můžete promluvit ve chvílích, kdy se cítíte opravdu špatně vy nebo někdo z vašich blízkých.

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
Nad Ondřejovem 36, Praha 4
Telefon na ústřednu:
241 444 198
241 444 462
Mobil - nelze přepojit dál:
775 707 002

PhDr. Nora Jakobová
Vedoucí ŠPP, psycholožka, kariérová poradkyně
2008-11-03
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí