Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Výstupy projektu

Výstupy projektu VZDĚLÁVÁNÍ NA DOTEK (36088)

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

 • Závěrečná informace o realizovaném projektu PDF
 • Závěrečná informace o realizovaném projektu DOC

  Informační systém GJP

 • zdrojový kód a záloha DB - ZIP
 • Projektová výuka na IS GJP 9/2014
 • Výstupy projektové výuky - prezentace

  Studentské projekty - dobrá praxe

  Studentské projekty realizujeme dvakrát za školní rok, a to v rámci školy v přírodě na samém začátku školního roku (v září) a na jeho konci (v červnu). Každému projektu předchází příprava. Učitelé si připraví nabídku projektů (často již ve spolupráci se studenty), připraví jeho zadání a podle toho se studenti před projektovým týdnem v systému přihlašují do jednotlivých projektů. Témata projektů se od sebe mohou velmi lišit. Společné ale pro všechny je, že naplňují a upevňují mezipředmětové vztahy. O žádném projektu se nedá jednoznačně říci, že jde o matematiku, chemii, pohyb. Vždy se prohlubují různé dovednosti a schopnosti. V neposlední řadě týmová práce, zodpovědnost, odvaha, schopnost prezentovat. Kombinují se například vědecké postupy, výtvarná činnost, historický přehled, logika, matematické myšlení, fantazie, fyzické schopnosti.
  Každý projekt má vždy výstup, který je v závěru projektového týdne prezentován ostatním.


  Ukázka projektů

  Jádro pudla aneb německou literaturu vidět, slyšet, ztvárnit
  Vít Janda
  9/2015 - škola v přírodě - Nymburk

  Podíváme se na zajímavé momenty /obrazy/ zachycené v německy psané literatuře. Němčináři budou pracovat s originálním textem, budou ho porovnávat s překladem. Ti, co němčinu nemají, budou pracovat s překladem.
  Budeme se soustředit na úryvky, které lze vizuálně ztvárnit. Vzniknou výtvarná díla přímo korespondující s textem, s tou podmínkou, že výchozí text bude nedílnou součástí díla.
  Technika může být jakákoliv. Počínaje grafikou, přes malbu, filmovou animaci, hudební ztvárnění, až třeba po prostorový objekt.
  Němčina není podmínkou, je ale výhodou. Vzhledem k ucelenosti souboru děl je ale literatura (původně) německy psaná podmínkou.
  Budeme pracovat v malé skupině, naší činnost budeme prokládat pohybem, čtením, sledováním filmů.
  Výstupem bude minimálně jedno výtvarné dílo. Finální počet závisí na tom, kolik lidí v projektu bude a kdo s kým bude pracovat společně.
  Projekt je určen pro maximálně 10 studentů.

  Seznam žáků:
  4.A Knežević Dunja
  4.A Rošerová Tereza
  4.A Všetečková Tereza
  1.B Chaloupková Tereza
  1.A Roman Volodymyr
  1.A Krátká Julie


  Výstup - video:
  youtube

  Rozebírali jsme úryvky z těchto děl: Faust (Goethe), Návštěva staré dámy (Dürrenmatt). Porovnávali jsme překlad do češtiny s originálem, hledali jsme filmová zpracování - shodu dialogů ve filmu s literární předlohou.

  Blíž přírodě
  Pojďte s námi po naučné stezce poznávat rostlinné a živočišné druhy, které v jiných částech republiky dávno zmizely. Kam? Nedaleko Nymburka v okolí Milovic do bývalého vojenského výcvikového prostoru.
  V našem projektu však přírodu nebudeme jenom poznávat, ale budeme také pomáhat. Společně navštívíme záchrannou stanici pro zraněné živočichy a vybereme živočicha, kterého poté adoptujeme.
  Projekt je určen pro maximálně 15 studentů.

  Mgr. Kateřina Nodžáková
  RNDr. Anna Koktová, CSc.

  Seznam žáků:
  4.A Ondráček Filip, 3.B Mališ Josef, 2.A Salát David, 2.B Čákorová Marie, 2.B Hartmanová Alžběta, 2.B Karel Lukáš, 3.A Rajdl Martin, 1.A Vukša Jelena, 1.A Vukša Marija, 1.B Čanigová, 1.B Mathesová Karolína, 1.B Sedliačiková Barbora, 2.B Sedláková Kristýna, 2.B Stanislavchuk Viktoria, 2.A Aguas Bruno

  Výstup - prezentace:
  Prezentace - PDF

  Přehled realizovaných žákovských projektů

 • Databáze projektů - PDF
 • Anotace / zadání projektů - PDF

  Materiály (prezentace, podpora výuky, přehledy) ke stažení

 • Materiály ke stažení - ZIP

  Materiály (soubor příkladů inovovaných hodin) ke stažení

 • Soubor inovovaných hodin - ZIP


  Bc. Vít Janda
  2015-09-15
  Sdílet na Facebook
 • © 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
  studijní obor: 7941K41
  ochrana soukromí