Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Vnímání světa osobami s autismem

přednáška V. Šporclové (APLA Praha), 30.3. a 16. 4. 2015

Ve dnech 30. 3. a 16. 4. 2015 poctila naši školu již tradičně (letos již po čtvrté) psycholožka Mgr. Veronika Šporclová z Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA Praha) a v semináři psychologie seznámila studenty s projevy chování osob s poruchami autistického spektra.

Více již od samotných studentů:
"V úvodu jsme byli seznámeni s definicí autismu a s jeho aktuální situací v Čechách i ve světě. Přednáška pokračovala tématy jako: integrace autismem postižených lidí do společnosti, odlišnost v jejich vnímání společnosti a jak společnost naopak vnímá je či psychologické metody, týkající se diagnostikování této nemoci. Pí. Šporclová se také podělila o své autentické zážitky s autisty různých diagnóz.

Diagnostika této poruchy se provádí na základě určitých projevů chování: Dítě například nereaguje na své jméno, není schopné si říct o to, co chce, nebo upozornit na to, co se mu nelíbí. Často působí dojmem, že neslyší, nemává na rozloučenou a nereaguje na nově příchozí, špatně mluví. Často má velmi špatný oční kontakt, neusmívá se na své blízké. Velmi rádo si hraje samo. Toto chování se může se projevit už před 36. měsícem života jedince.

Autismus může mít u různých případů odlišné symptomy. Jedná se o vrozenou poruchu, která (podle závažnosti poruchy) omezuje některé z mozkových funkcí. Jedinec tak nesprávně vyhodnocuje informace, které se k němu dostávají. Především jde o oblast komunikace, sociální interakce a představivosti. Zjednodušeně řečeno: Autisté nemusí rozumět nám, my zase nemusíme rozumět jim. Autisté jen obtížně hledají cesty, jak se orientovat v sobě samém a věcech kolem sebe. V průběhu vývoje se pak můžou setkat s obtížemi jako porucha vývoje řeči, mohou mít potíže se vztahy s lidmi či nezvládají běžné sociální dovednosti.

Každý rok se v Česku narodí cca 200 dětí postižených autismem, v ČR tak žije cca 15-20 tisíc lidí s touto poruchou. Podle statistik se vyskytuje čtyřikrát častěji u chlapců, než u dívek. Tato statistika je ale podle některých vědců zkreslována tím, že projevy poruchy nejsou u dívek tolik výrazné, a tím pádem hůře zjistitelné. „Dívky bývají méně hyperaktivní, méně agresivní, zdatnější bývají také v socioemoční oblasti, proto může být odhalení autismu u dívek náročnější," říká Šporclová.

Úplné vyléčení autismu dnes není možné, už z důvodu, že neznáme přímou příčinu tohoto onemocnění. Předpokládá se, že hlavní roli hrají genetické faktory, chemické procesy v mozku a různá infekční onemocnění. Přesto lze pomocí intenzivních terapií u lidí postižených autismem zlepšit sociální dovednosti. Mohou tak například navštěvovat běžné školy."

František Kment, 4 alfa

Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí