Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

DOTEK PRAXE - zajímavá možnost pro středoškoláky

Možnost prakticky si osahat zvolený profesní obor - pro všechny studenty

Také si myslíš, že při rozhodování o své budoucí profesi je zásadní vědět, co konkrétně dané zaměstnání obnáší?

Cílem projektu Dotek praxe je umožnit studentům středních škol, kteří se rozmýšlí o svém budoucím zaměstnání a oboru studia na vysoké škole, rozhodnout se pro daný obor na základě praktické zkušenosti.

Snahou projektu je proto vytvořit síť tzv. průvodců a uchazečů.
Průvodci jsou pracující nebo pracující studenti, kteří se svému oboru již profesně věnují, a kteří by chtěli pomoci mladému středoškolákovi (uchazeči), jež se o své profesní dráze teprve rozhoduje. Jde o rozhodnutí opravdu zásadní a nejde o rozhodnutí nikterak jednoduché. Úkolem průvodce je pak věnovat uchazeči čas dle svých možností a ukázat mu reálnou tvář svého oboru.

Může jít například o:
- společnou návštěvu průvodcova pracoviště, kde si uchazeč vyzkouší některé typické činnosti
- návštěvu průvodcova pracoviště (pokud není možné zajistit, aby si uchazeč činnosti sám vyzkoušel)
- či podrobný rozhovor o daném zaměstnání

Každý si určuje sám, co do projektu vloží. Možnosti jednotlivých průvodců se přirozeně liší. Někdo může nabídnout celý den na pracovišti, někdo si může dovolit pouze hodinu, jiní např. kvůli předpisům daného zaměstnání mohou zprostředkovat pouze setkání mimo pracoviště. Každá příležitost sdílet informace o daném zaměstnání je ale pro uchazeče velmi cenná.

Pokud mám zájem, co je třeba udělat? Zaregistruj se na webu:
https://sites.google.com/site/dotekpraxe/home,

kde nalezneš také více informací.

Pozn.:
Projekt byl GJP doporučen organizací Euroguidance, která se věnuje podpoře kariérového poradenství v ČR a se kterou GJP již několik let úzce spolupracuje.


Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí