Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Studenti 3. ročníku - důležitá informace k maturitě!

Možnost upravené maturity pro studenty se speciálními vzděl. potřebami

Ti z Vás, kteří mají poruchu učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) nebo jiné zdravotní obtíže, mohou využít práva na upravenou maturitní zkoušku pro příští rok. Upravenými podmínkami se rozumí zejména:

- možné navýšení časového limitu pro vypracování úloh v písemné části maturity nebo na přípravu na "potítku" při ústní části zkoušky
- možnost používat kompenzační pomůcky (PC, slovník spisovné češtiny apod.)
- toleranci diagnostikovaných jevů při hodnocení

Nutné je však aktuální vyšetření z pedagogicko psychologické poradny a následně posudek touto poradnou vystavený.

Co je třeba udělat?:
- informovat mě, že máte o upravenou maturitní zkoušku zájem (nejpozději do 20. května)
- objednat se do příslušné Pedagogicko psychologické poradny, kam docházíte (kde mají Vaši dokumentaci) - nutné je objednat se co nejdříve, ideálně Vám dají termín ještě do konce školního roku, případně v září
- pokud poradna bude potřebovat nějaké potvrzení od školy, domluvit si se mnou včas jeho vystavení
- do začátku listopadu musí být vše vyřízené (již odevzdaný posudek do školy), později již není možné o úpravu podmínek požádat

Je-li Vám cokoli nejasného, kontaktujte mne co nejdříve. Pokud se rozhodnete o tuto možnost žádat až v září, může se stát, že poradna již bude mít plno a vyřídit se to nestihne!!!Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí