Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Poradenství – škola - povolání – PŠP


Od 1.4. 2006 je naše škola jedním z partnerů projektu PŠP, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České Republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy. V úzké spolupráci s nositelem projektu, Magistrátem hlavního města Praha, škola vytvořila školní poradenské pracoviště. Pod metodickou podporou dalšího partnera projektu, Institutu pedagogicko-psychologického poradenství, zde zahájila svou činnost školní psycholožka Mgr. Hana Riglová. Od září 2007 na její činnost navázala PhDr. Nora Novotná.

CÍLE PROJEKTU

Rozvoj pedagogicko-psychologického a kariérového poradenství na úrovni školy.
Zkvalitnění poradenských služeb souvisejících s prevencí školní neúspěšnosti a rizikového chování žáků, s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků

PROJEKT PODPOŘÍ PŘEDEVŠÍM

- vybudování a činnost školního poradenského pracoviště (ŠPP)
- poskytování psychologických služeb ve škole
- odbornou metodickou a vzdělávací podporu školnímu poradenskému pracovišti
- vyhodnocení a ověření tohoto druhu služby

STAV ŘEŠENÍ PROJEKTU

- Byla zahájena skupinová a individuální poradenská činnost
- Proběhla diagnostika profesních zájmů a sociometrie v loňských třetích ročnících a diagnostika schopností v letošních prvních ročnících.
- Proběhl adaptační kurz pro první ročníky.
- Zahájen byl také pravidelný kontakt školní psycholožky s pedagogy a vedením školy
- Poradenské služby byly také nabídnuty rodičům žáků, tato nabídka byla rovněž několikrát využita

Odkaz na stránky projektu:


http://www.praha-mesto.cz/(nhrjadivjzku5bvacwd2gayy)/default.aspx?id=70840&ido=7640&sh=1823473496PhDr. Nora Jakobová
Vedoucí ŠPP, psycholožka, kariérová poradkyně
2007-04-01
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí