Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Seminář o kariérovém poradenství, 6.6. Ostrava

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce aneb Jak začít s kariérovým poradenstvím?

Díky již několikaleté spolupráci školního poradenského pracoviště s Českým Centrem Euroguidance jsem měla možnost se účastnit zajímavého semináře o kariérovém poradenství na školách, tentokrát konaný v Ostravě. Již samotný název semináře upozorňoval na důležitost kariérového poradenství na všech stupních škol. Semináře se účastnili školní psychologové, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, výchovní poradci, zaměstnanci úřadu práce a dále např. odborníci z neziskových organizací, z nichž jedna byla dokonce spolupořadatelem semináře - Institut Euroschola, o.s.

Seminář se skládal z prezentací příkladů dobré praxe (bylo představeno i kariérové poradenství na GJP), prezentací pořádajících institucí o své činnosti a případných možnostech spolupráce a z praktických ukázek metod, které se dají v kariérovém poradenství využívat (inspirace ze zahraničí). Během semináře byl dostatek času na diskuse o současném stavu kariérového poradenství nejen na školách v ČR i celkově o ožehavých tématech v oblasti vzdělávání.

Seminář byl velmi inspirující a těším se až nově získané zkušenosti využiji ve své práci.

Velice příjemným zjištěním bylo, že seminář, který jsme s Centrem Euroguidance spolupořádali 7. 3. přímo u nás na GJP, nastartoval dnes již sérii podobných akcí v různých regionech ČR.

Těšíme se na další spolupráci!

Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí