Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Uvažujete o studiu na Filosofické fakultě UK?

Jedinečná příležitost pro studenty SŠ - odborné stáže!

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze nabízí studentům SŠ možnost absolvovat odbornou stáž na vybrané katedře či ústavu. Odborné stáže 24 hodin s FF UK 2013 se uskuteční v období od 1. října do 13. prosince 2013 na těchto pracovištích fakulty:

Fonetický ústav
Katedra andragogiky a personálního řízení
Katedra divadelní vědy
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Katedra psychologie
Katedra sociální práce
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Ústav Českého národního korpusu
Ústav českých dějin
Ústav filosofie a religionistiky
Ústav jižní a centrální Asie
Ústav pro archeologii
Ústav pro klasickou archeologii
Ústav řeckých a latinských studií
Ústav východoevropských studií

Přijatí uchazeči stráví na odborné stáži celkem 24 hodin. Konkrétní časové rozvržení programu stáže bude záležet na domluvě s odborným školitelem. Časové rozvržení může být například 3×8 hodin, 6×4 hodiny, 14×3 hodiny apod.

Konkrétní náplň odborného programu určí školitel, obecně mohou být na programu následující aktivity:
- Obecné informace o studiu a pracovišti
- Účast na přednášce či konferenci
- Aktivní účast na semináři
- Individuální konzultace vybraného tématu
- Konzultace již vypracované školní práce
- Zadání a vedení „seminární práce“
- Setkání se studenty katedry
- Odborná exkurze na externí pracoviště

Součástí přihlášky je i motivační dopis, ve kterém uchazeč vyjádří svou motivaci k vykonání stáže na daném pracovišti a uvede dosažené úspěchy, získaná ocenění a svou účast na tematických projektech (tvorbě školního časopisu, organizaci vzdělávacích a kulturních aktivit). Délka motivačního dopisu nesmí přesáhnout 3600 znaků včetně mezer. Přihlášku je možné podat pouze na jeden ústav či katedru FF UK.

!!! Uzávěrka přihlášek je 5. června 2013 !!!

Přihlášku a další informace o projektu 24 hodin s FF UK 2013 naleznete zde:

http://uchazec.ff.cuni.cz/688

A zkušenosti SŠ, kteří absolvovali stáže loni, zde:

http://uchazec.ff.cuni.cz/assets/files/pdf/okouzlila%20me%20zdejsi%20knihovna.pdf

Je to jedinečná příležitost, jak poznat fakultu či obor, o kterém přemýšlíte, zevnitř - seznámíte se s vyučujícími, systémem studia, studenty, budete mít příležitost pohovořit s odborníky o tématech, která Vás zajímají apod. Pokud Vás některé z uvedených pracovišť zajímá, neváhejte. Ráda to s Vámi také proberu nebo pomohu s motivačním dopisem.

Tak s chutí do toho, pro budoucí studium je třeba něco dělat již nyní...

Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí