Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Kariérové a profesní poradenství na GJP pokračuje!

Informace pro 3.ročníky

Milí třeťáci,

pro letošek máme za sebou všechny skupinové aktivity ke kariérovému a profesnímu poradenství. Nyní pokračujeme individuálními konzultacemi, kde probereme Vaše výsledky a budeme mít prostor pobavit se o všem, co vás směrem k budoucností zajímá.

Na konzultaci můžete mj. zjistit, jaké jsou vaše silné či slabší stránky vzhledem k vašemu dalšímu směřování, jakým způsobem ty slabší můžeme odstranit a ty silné podpořit, jaké jsou vaše pracovní hodnoty apod. Můžeme také probrat jednotlivé studijní obory a profese, které by Vás lákaly. Dále budete mít možnost pouvažovat o budoucnosti i jinak než jen o volbě konkrétní školy a budoucího zaměstnání.

První individuální konzultaci můžete absolvovat v rámci vyučování po předchozí dohodě se mnou a s vyučujícím daného předmětu, ze kterého odcházíte. Neuvolním Vás samozřejmě z testu, zkoušení, anebo z předmětu, kde máte slabé výsledky. Na kariérového poradenství mám vyhrazeno nejvíce času nyní v březnu a dubnu, tak objednání nenechávejte na poslední chvíli. Na další následné konzultace je samozřejmě možné objednávat se v průběhu roku kdykoli ve Vašem volném čase(a můžeme pokračovat i příští rok).

Někteří z Vás už u mě byli, na další se těším! A prosím, dodržujte termíny, na které jste objednaní...Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí