Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Profesní a kariérové poradenství pro 3. ročníky

Aneb "Je moje budoucnost velkou neznámou?"

Milí třeťáci!

V nejbližší době se budeme společně věnovat otázkám spojeným s Vaší budoucností. Pokusíme se přijít např. na to:

- jakou školu bych chtěl studovat po GJP?
- jaké povolání by mě mohlo v budoucnosti bavit?
- v jakém oboru mohu dobře uplatnit svoje schopnosti a dovednosti?
- jaké schopnosti, znalosti, dovednosti a návyky musím změnit nebo zlepšit, abych mohl dělat vysněné povolání?
- jak si mám naplánovat přípravu na přijetí na zvolenou VŠ?

a probereme mnoho dalších otázek, které Vás zaměstnávají nebo v nejbližší době budou...

Toto poradenství bude probíhat skupinovou i individuální formou a to následujícím způsobem:

1) vyplnění Dotazníků volby povolání on-line ve škole v daných termínech v rozvrhu (prvotní orientace v zájmech a preferencích)

2) sepsání eseje na Téma moje budoucnost ve škole v daných termínech v rozvrhu (východisko pro rozhovor)

3) individuální rozhovory se ŠP, které si budete moci domluvit po absolvování dvou skupinových částí, jen na Vás záleží, jak budou dlouhé, kolik jich bude a co budete potřebovat probrat; v rámci těchto rozhovorů můžeme také zkusit nějaké další testy, můžeme vyhledávat na internetu, psát, kreslit, mluvit o čemkoli, co souvisí s Vaší budoucností

Začínáme ve čtvrtek 7. 2. třetí a čtvrtou hodinu se 3A (dle jazykových skupin) v učebně IVT! Další termíny sledujte v rozvrhu!

Všechny údaje a informace, které o sobě v rámci tohoto poradenství poskytnete, budou využity pouze pro naši potřebu konzultací, nebudu je sdělovat žádné další osobě, materiály budou uloženy na uzamčeném místě v pracovně školní psycholožky.

Budu se těšit na společnou práci!


Pozn. Pro tuto aktivitu potřebuji podepsat souhlas s poskytnutím poradenských služeb, přinesu Vám formulář k podpisu na první setkání. Plnoletí ho podepíší sami, ostatní požádají doma rodiče a přinesou mi formulář podepsaný od nich. Pokud by někdo z Vás s nabízenou službu nechtěl využít (nesouhlasil s podmínkami), prosím, sdělte mi to předem.

Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí