Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Zpráva ze studijní cesty do Švédska (5. – 8. 11. 2012)

Cena pro výherce Národní ceny kariérového poradenství

Díky získání ocenění v letošní Národní ceně kariérového poradenství, kterou vyhlašuje centrum na podporu poradenství Euroguidance, jsem měla možnost strávit několik dní ve švédském Stockholmu, seznámit se s tamním poradenským systémem a navštívit instituce, které se poradenstvím zabývají.
Získání zkušeností se švédským poradenským, vzdělávacím a sociálním systémem nebylo to jediné, co obohatilo můj profesní a osobní život. Protože nás do Švédska odjíždělo osm, měla jsem také možnost navázat úzké kontakty s kolegy z jiných českých institucí, jež se věnují kariérovému poradenství. Základní informace o výhercích Národní ceny (včetně GJP) lze nalézt na tomto odkazu:
http://www.cotmedia.cz/ecasopisy/komora/2012/1112/#/34/.


PROGRAM STUDIJNÍ CESTY - NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE:
Během čtyř dnů se nám podařilo navštívit 5 institucí a setkat se s mnoha pracovníky, kteří se věnují kariérovému poradenství v různé formě. Během čtyř dnů strávených ve Stockholmu a blízkém okolí jsme poznali nejen rozdílný přístup ke vzdělávání a poradenství, ale i výrazné rozdíly ve fungování české a švédské společnosti.

1)International Programme Office for Education and Training (Internationella PROGRAMKONTORET), kde je umístěno i místní centrum Euroguidance, koordinované Ninou Ahlroos
Zde jsme měli možnost seznámit se podrobně se Švédským vzdělávacím systémem napříč věkovým spektrem (od mateřských škol po instituce zabývající se vzděláním dospělých)a poznali jsme blíže činnost švédské Euroguidance a roli švédské Asociace pro kariérové poradce.

2)Stockholm University – studijní obor „Kariérový poradce“
Na univerzitě jsme se měli možnost podrobně seznámit se studijním oborem pro kariérové poradce, který ročně absolvuje cca 90 studentů a zároveň promluvit s kariérovými poradci působící na univerzitě, kteří podporují studenty na jejich vzdělávací cestě.

3)Centrum poradenství pro dospělé v oblasti Nacka (oblast sousedící se Stockholmem)
Cílovou skupinou tohoto centra jsou lidé starší 20 let, kteří neukončili plné základní či střední vzdělávání, nezaměstnaní a lidé, kteří jsou vystaveni problémům na trhu práce, imigranti, a rovněž ti, kteří chtějí rozvinout své dovednosti, aby mohli pokračovat v dalším vzdělávání a dále je zde řešena problematika předčasného ukončení školní docházky u mladých lidí od 16 do 24 let. Poznali jsme, jak centrum funguje a navštívili jsme také kurz švédštiny, ve kterém se aktuálně vzdělávali lidé nově příchozí z různých evropských i mimoevropských zemí

4)Úřad práce (Arbetsförmedlingen central Stockholm), http://www.arbetsformedlingen.se/
Zde jsme měli možnost poznat, jak funguje úřad práce ve stockholmské oblasti, konkrétně jeho část zaměřená na podporu uměleckých profesí (tanečníci, herci, výtvarníci apod.)a zároveň jsme získali informace o tom, jak se stát snaží řešit nezaměstnanost, jak podporuje zaměstnavatele i osoby hledající zaměstnání.

5)Poradenství pro znevýhodněnou mládež – Jobbtorg, Kista Centrum
V tomto centru jsme zjistili, jak ve Švédsku pracují tzv. kariérní koučové a „job matchers“, jak pracují se sociálně či zdravotně znevýhodněnou mládeží.


Studijní cesta do Švédska byla velice inspirativní, získala jsem kromě krásných zážitků, také mnoho podnětů ke své práci a nápadů na její rozvíjení.

Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí