Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Testy schopností pro první ročníky

2. - 8. října 2012

Na začátku každého školního roku probíhají na GJP u prvních ročníků testy schopností. Studenti tak mohou zjistit, na co jsou dobří, co jim jde a poznají i oblasti, které jim mohou při studiu činit potíže. Smyslem tohoto testování je poznání sebe sama a svých silných, případně slabších stránek. Dotkneme se oblasti verbálních, numerických a prostorových představ a schopností.
Testování bude provádět, vyhodnocovat a archivovat školní psycholožka a všechny získané informace jsou důvěrným materiálem, který bude sloužit pouze pro studetny, v případě zájmu pro jejich rodiče. Třídní učitelé a ostatní pedagogové získají jen souhrnnou informaci o třídě jako celku. Na toto testování budou navazovat individuální konzultace psycholožky se žáky, kde bude proveden rozbor výsledků a navržen postup jak rozvíjet své silné stránky a případně pracovat na slabších.

Testy proběhnou:
2. 10.(úterý) 1. - 3. hodinu ve třídě 1B
8. 10. (pondělí) 2. - 4. hodinu ve třídě 1A

Na testy si přineste psací potřeby, pití a případně svačinu. Přestávka bude v rámci testování jen jedna a nebude kopírovat přestávku mezi hodinami, tak s tím, prosím, počítejte. Testy jsou docela dlouhé, tak se na ně dobře vyspěte a ráno najezte a napijte. A ničeho se nebojte, není nic na známky, všechno budeme následně probírat jen spolu a na Vás zaleží, co o sobě budete chtít vědět!

Těším se na Vás,

PhDr. Veronika Vitošková , Ph.D.
poradce pro vzdělávání, speciální pedagog
2012-09-27
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí