Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Živá knihovna na GJP

Dne 14. 11. 2011 proběhl na GJP program Živá knihovna, který byl pro obě třídy prvních ročníků zajišťován Organizací na podporu integrace menšin OPIM, o.s. Program se skládal ze dvou částí, dopoledne proběhl workshop s lektorkou Lucií Frišovou, který se týkal lidských práv. Studenti měli možnost diskutovat o lidských právech, jejich nedodržování, o rasismu, xenofobii apod. Také se měli možnost vžít do role člověka, který je odlišný od většiny a ve svém životě se potýká s určitými potížemi či je například v určitých oblastech zvýhodněn.

Odpoledne se poté uskutečnilo setkání s „živými knihami“. Knihami jsou lidé ze znevýhodněných skupin, kteří ve svém každodenním životě čelí předsudkům společnosti na základě své etnické příslušnosti, sexuální orientace, vyznání, profese, zdravotního stavu, životního stylu, názorového přesvědčení či životních zkušeností. Na GJP jsme se setkali s těmito knihami: člověk na vozíku, nevidomá studentka, neslyšící, herec a bývalý bezdomovec, Vietnamec, konvertovaná muslimka, HIV pozitivní travestita z ulice. Studenti měli možnost vyslechnout si jejich zajímavé životní příběhy a diskutovat o citlivých tématech.

Více informací o programu Živá knihovna a dalších aktivitách společnosti OPIM naleznete na www.opim.cz.

Moc děkuji všem studentům, kteří se programu účastnili, za aktivitu, otevřenost a zajímavé názory!


Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí