Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Specifické vzdělávací potřeby – důležité!!!

Pro 1. ročníky:
Prosím ty studenty, kteří mají nějaké specifické vzdělávací potřeby (nejpravděpodobněji poruchy učení, tzn. dyslexie, dysgrafie, dysortografie apod., ale i např. zdravotní oslabení,..), aby se za mnou zastavili či mne kontaktovali emailem nebo telefonicky. Ráda bych se s vámi domluvila na podrobnostech vašeho studia – např. možnosti vypracovat individuální vzdělávací plán, možnost úpravy maturitní zkoušky v budoucnu apod.

Pro letošní maturanty:
Prosím ty z vás, kteří máte z důvodu specifických vzdělávacích potřeb nárok na uzpůsobené podmínky pro konání maturitní zkoušky, aby se za mnou co nejdříve dostavili. Je potřeba poměrně brzy začít podnikat příslušné kroky a spolupracovat s poradnou. Můžete tak získat více času na vypracování testů, upravené materiály či kompenzační pomůcky, což se jistě hodí...

Pro ostatní studenty GJP:
Prosím všechny z vás, kteří máte diagnostikované některé ze specifických vzdělávacích potřeb (ať již pravidelně docházíte do poradny či ne), aby se mi ozvali emailem nebo telefonicky. Zároveň žádám ty studenty, u kterých by měl být na toto pololetí zpracován individuální vzdělávací plán, aby se mi také ozvali. O některých mám informace, budu je co nejdříve kontaktovat, ale je možné, že o něko nevím. Děkuji!

Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí