Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Multikulturní trh - zhodnocení

aneb co jsme se vše dozvěděli

Dne 13.12. v pondělí odpoledne se konala akce s názvem Multikulturní trh, což je dílčí část projektu s názvem "Zažij, zastav se, zapřemýšlej" financovaného z grantu MŠMT. Tato akce původně měla mít tři fáze: vernisáž studentských projektů, prezentace cizích zemí a doprovodný program. Právě třetí část jsme z časových důvodů omezili a následně zrušili.

Nicméně bylo se na co dívat, protože přípravy studentských prací probíhali s velkým předstihem a pečlivostí. Studenti prvních ročníků pod vedením Jany Poláškové výtvarně zpracovávali témata, která se obsahově týkala kulturní antropologie, což je podle nového ŠVP součást výuky humanitních studií. Způsob zpracování projektů byl různý - powerpointová prezentace, koláž fotek, malba, kresba nebo třeba fotopříběh. Diváci i samotní účastníci, kterých bylo zpočátku kolem 40 se mohli dozvědět něco o subkulturách jako punk, hippies, skinheads nebo třeba scene, ale předmětem zpracování byla i další témata jako třeba rasismus nebo regionalistika.

Po první části následoval zlatý hřeb celého odpoledne a to prezentace cizích zemí. Totoho úkolu se měli ujmout studenti, kteří buď pochází ze zahraničí a nebo mají k nějaké cizokrajné zemi osobní vztah. Jak známo, tak na GJP o tyto studenty není nouze, ale k samotné prezentaci se nakonec odhodlalo pouze několik z nich. Účastníci akce tak mohli získat informace i dojmy ze zemí jako Ukrajina, Španělsko, Dánsko, Velká Británie, Jordánsko, Řecko a Japonsko.
Na tomto pestrobarevném trhu jste kromě dojmů mohli také ochutnat něco z místní kuchyně, což bylo obzvláště zajímavé. Z časových důvodu se třetí část(doprovodný program) nestihla, ale věřím, že ji dokážeme realizovat jindy. Všem účastníkům této akce bych rád poděkoval za příjemně strávené odpoledne a velmi chválím zejména vystavující studenty.

Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí