Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

CO NABÍZÍ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM?

Školní poradenské centrum nabízí

1) individuální konzultace žákům, rodičům a učitelům v duchu systemického přístupu

Konzultace žáků se týkají
- kariérového poradenství
- osobních a rodinných problémů
- schopností (testy IST a Vektor)
- výukových témat (učební styly)
- vztahových témat
- začleňování jedinců z odlišného kulturního kontextu do kolektivu

Konzultace s učiteli pak zahrnují:
- problematiku chování a učení studentů
- metodická a psychodidaktická témata s využitím metody videotréninku interakcí

Rodiče pak služby využívají ke:
- konzultacím o studijních trajektoriích svých dětí, prospěchu a chování

2) skupinové programy pro třídy
- adaptační kurzy pro první ročníky
- skupinové programy pro všechny ročníky s různým cílem (vztahy ve třídě, motivace aj.)

3) preventivní programy
- protidrogová prevence
- prevence rasismu, xenofobie
- prevence poruch příjmu potravy
- prevence duševních onemocnění

O kvalitě služeb školního poradenského pracoviště vypovídá třetí místo v celostátní soutěži kariérového poradenství pořádané společností Euroguidance v roce 2009, první misto v roce 2010, 2012 a 2016.

Poradenské pracoviště je v kontaktu s odborníky z ČR i ze zahraniční a sleduje nejnovější trendy a vývoj tak, aby byly poskytované služby co nejkvalitnější.

V našem školním poradenském pracovišti se můžete obrátit na:
- školní psycholožku, metodičku prevence a vedoucí škol.por.pracovště - PhDr. Noru Jakobovou
PO-PÁ 8-13

- výchovnou poradkyni Mgr. Kláru Thámovou
ÚT + ČT 14 - 16

- poradkyni pro nadané studenty - RNDr. Annu Koktovou, CSc.
ST 13:50 - 14:35

Na konzultace je třeba se vždy objednat předem.
Těšíme se na Vás!

PhDr. Nora Jakobová
Vedoucí ŠPP, psycholožka, kariérová poradkyně
2017-09-11
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí