Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Program proti antisemitismu

Dne 18.11. proběhla se studenty dějepisného semináře beseda v Židovském muzeu v Praze v rámci projektu "Různorodost - to je radost!"
cílem besedy a prohlídky židovských památek bylo:

- seznámit studenty s vybranými tématy židovských tradic a zvyků, dějin a kultury, antisemitismu a holocaustu
- zvýšit toleranci a respekt k různorodosti a jinakosti
- posílit multikulturní vnímání respektující kulturní odlišnosti a zvláštnosti jednotlivých skupin
- rozšířit povědomí o různých kulturách a národech
- bojovat proti předsudkům vůči minoritám, zvýšit vnímavost k diskriminačním snahám
- poukázat na přínos jinakosti, inspirativní charakter odlišných kultur a národů
- zvýšit informovanost o hrůzných dopadech nacistické ideologie za druhé světové války
PhDr. Nora Jakobová
Vedoucí ŠPP, psycholožka, kariérová poradkyně
2009-11-18
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí