Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Multikulturní trh na GJP - 10.12 2009V rámci projektu "Různorodost - to je radost!" se odehraje 10.12. od 15:30 multikulturní trh

Program:

a) trh - prezentace jednotlivých zemí na stáncích (15:30-16:15) - plakáty, fotky, hudba, literatura, ukázky jídla, tradic a zvyků apod.
Součástí nabídky bude také film z produkce dané země, přičemž návštěvníci budou o filmu hlasovat. Vítězný film si pak večer společně pustíme.

b) Prezentace výtvorů 1.ročníků v rámci estetické výchovy - témata týkající se kulturní antropologie

c) Test (16:15 - 16:45) – studenti budou během prezentací u stánků shánět důležité nebo zajímavé informace a poté budou mít možnost si napsat test. Pokud dosáhnou určité hranice bodů, budou ohodnoceni známkou ze zeměpisu nebo humanitních studií

d) Workshopy (16:45 – 17:30)
- Afričané – www.aculture.cz
- Hudební workshop – T.Klima – ukázka etnohudby
- Kurz čínštiny – Ondřej

e) Filmová projekce 17:30-19:30 – pustíme si společně vítězný film

Cílem multikulturního trhu je:
- zvýšit toleranci a respekt k různorodosti a jinakosti
- posílit multikulturní vnímání respektující kulturní odlišnosti a zvláštnosti jednotlivých skupin
- rozšířit povědomí o různých kulturách a národech
- bojovat proti předsudkům vůči minoritám
- poukázat na přínos jinakosti, inspirativní charakter odlišných kultur a národů


Těšímse na Vás!
studenti
Mgr. Jan Kubíček
a

PhDr. Nora Jakobová
Vedoucí ŠPP, psycholožka, kariérová poradkyně
2009-11-27
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí