Gymnázium JANA PALACHA PRAHA 1 - učíme jinak
English versionGerman versionEspaňolVi?t

Živá knihovna

Občanské sdružení OPIM (Organizace na podporu integrace menšin) je autorem projektu Živá knihovna, kterého se účastní studenti 2. ročníků.

První částí (19.10.) byl workshop týkající se tématu rasismus, diskriminace, xenofobie a předsudky. Studenti se měli za úkol vžít do rolí zástupců různých menšin a poté uvažovat o jejich životě. Následovala diskuze o předsudcích a předpokladech, lidských právech a znevýhodnění v životě.

Další částí (26.10.) bylo setkání s tzv. "živými knihami", tedy lidmi, kteří čelí předsudkům na základě své etnické příslušnosti, sexuální orientace, náboženství, zdravotního stavu, životního stylu, názorového přesvědčení či životních zkušeností. Studenti kladli jednotlivým "živým knihám" dotazy, na které dostali osobní a upřímné odpovědi, které rozšířily jejich vidění světa.

Pokud byste měli zájem diskutovat s "živými knihami", je to možné také také online. Více informací na:

http://www.opim.cz/index.php?page=ptejte-se-online

Děkuji všem zúčastněným za jejich aktivitu!

PhDr. Nora Jakobová
Vedoucí ŠPP, psycholožka, kariérová poradkyně
2009-11-02
Sdílet na Facebook
© 2014 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
studijní obor: 7941K41
ochrana soukromí